Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

Vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas lietu sagatavošana

Pakalpojuma apraksts
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss) var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu/uzvārdu. Persona var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniegt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu/uzvārdu, iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls,
  • Iesniegums (raksta uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā, norādot vārda/uzvārda maiņas iemeslu),
  • Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda/uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgās personas interesēm,
  • Fotogrāfija 4,5 x 3,5 cm,
  • Kvīts par valsts nodevas samaksu.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par vārda/uzvārda maiņu – EUR 71,14
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
  • 29.04.2009. Likums “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums”
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Pasākumi