Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pakalpojuma apraksts
Aizkraukles novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu par bērna piedzimšanu. Tiesības šo pabalstu 100 EUR apmērā saņemt:
1. personām, kurām piešķirts personas kods un pamata dzīves vieta vienam no vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā;
2. ja bērns dzimis, adoptēts vai bērna aizbildnība nodibināta pēc 2012.gada 31.decembra;
3. ja reģistrējot bērna dzimšanu, viņa pirmreizējā dzīves vieta norādīta Aizkraukles novadā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums
  • LR derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, jāuzrāda oriģināls.
  • Ja bērna dzimšanu reģistrē Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļā, tad nepieciešama ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
  • Ja bērna dzimšana reģistrēta citā Dzimtsarakstu nodaļā, pabalsta pieprasītājs iesniedz izsniegto dzimšanas apliecības kopiju.
  • Ārpusģimenes aprūpes gadījumā pabalsta pieprasītājs uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai tiesas spriedumu par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Pakalpojuma maksa
Nav
Kontaktinformācija
Adrese: Spīdolas iela 2, Aizkraukles, Aizkraukles novads, LV – 5101

Fakss/ tālrunis: 65122275, tālrunis 65121399

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00
Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00
Piektdienās – 8:00 – 13:00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Piezīmes
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

Pasākumi