Vārda dienas svin: Dziedra, Tamāra
Datums: Ceturtdiena, 22. marts

Kapitālsabiedrības

  • SIA “Aizkraukles komunālo uzņēmumu kombināts” 

Juridiskā adrese:
Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē, LV 5101

Valdes loceklis:

Zemgus Vītoliņš

Kontatktinformācija:

Valdes loceklis – 65122266
Dispečeri – 651 22264, 29102856
Grāmatvedība -651 22267
e-pasts arkuk@apollo.lv

Reģistrācijas numurs:
48703000438

Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles komunālo uzņēmumu kombināts” nodarbojas ar sadzīves atkritumu izvešanu, uzglabāšanu, atkritumu pārstrādi, sadzīves tehnikas savākšanu un piedāvā konteineru nomu.

Nolietoto elektropreču bezmaksas pieņemšana visu diennakti. Zvanīt darba dienās no 17.00-8.00 un Se., Sv., tālr. 651 22288. Darba laikā, tālr. 651 22264, 29 102856.
  • SIA “Aizkraukles siltums”

SIA “Aizkraukles siltums” ir energoapgādes komersants, kas darbojas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto licenču pamata. Uzņēmumam pieder licence siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un realizācijai Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā.

Produkcija, ko ražo un pārdod uzņēmums ir siltumenerģija.Pārdotās siltumenerģijas daudzumu patērētājiem uzskaita siltumenerģijas skaitītāji, kas uzstādīti saskaņā ar 2008.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

Adrese: Rūpniecības iela 2 Aizkraukle LV 5101
Reģ Nr. LV 40003007886
Tel /fax 65122378

Valdes loceklis: Aivars Aldermanis
Tālrunis: 65122386
e-pasts: aizkrauklessiltums@hotmail.comaivarrs@hotmail.com

Dispečeri: 65122556
Parādu piedzinēja: Marija Gulbinska
Tālrunis: 65122377

PREZENTĀCIJAS

 

  • SIA “Aizkraukles ūdens”

Adrese:
Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Reģ.Nr. LV 48703000404
Valdes locekle: Gudruna Vectirāne; t.65122143

Avāriju dienests, dispečeri: 65122156; 29263246

Abonentu daļa: 65121217

Komunālinženieris: 65122148

Galvenā grāmatvede: 65122146

Grāmatvede: 65122155

e-pasts: udens.abonents@inbox.lv;  udens.birojs@inbox.lvaizkrudens@inbox.lv

 

  • SIA “Lauma A”

Juridiskā adrese:

Lāčplēša ielā Nr.4, Aizkrauklē, LV 5101, materiāli tehniskās bāzes adrese – Jaunceltnes ielā Nr.13, Aizkrauklē

Valdes loceklis:

Modris Bite

Kontatktinformācija:

65123110 – administrācija;
65128186- dispečers,
faksa Nr.65133795, 
e-pasts
 lauma@aizkraukle.lv

Juridiskā adrese:
Akciju sabiedrība “CATA”
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,
Cēsu novads, tālr: 64122121
e-pasts: CATA

Vienotais reģ. Nr. 40003016840

Aizkraukles filiāles adrese:

Rūpniecības ielā 1C, Aizkrauklē, LV 5101

Aizkraukles filiāles vadītāja:

Aija Ciganoviča

Kontatkti:

T. 651 22977

e-pasts aijaatu@inbox.lv

Pasākumi