Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

SIA “Aizkraukles siltums”

SIA “Aizkraukles siltums” ir energoapgādes komersants, kas darbojas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegto licenču pamata. Uzņēmumam pieder licence siltumenerģijas ražošanai, pārvadei un realizācijai Aizkraukles pilsētā un Aizkraukles pagastā.
Produkcija, ko ražo un pārdod uzņēmums ir siltumenerģija. Pārdotās siltumenerģijas daudzumu patērētājiem uzskaita siltumenerģijas skaitītāji, kas uzstādīti saskaņā ar 2008.gada 21.oktobra MK noteikumiem Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.


Adrese: Rūpniecības iela 2 Aizkraukle LV 5101
Reģ Nr. LV 40003007886
Tel. /fakss 65122378

Valdes loceklis: Aivars Aldermanis
Tālrunis: 65122386
E-pasts: siltums@aizkraukle.lv, aizkrauklessiltums@gmail.com

Dispečeri: 65122556
Parādu piedzinēja: Marija Gulbinska, tālrunis: 65122377PREZENTĀCIJAS

Siltumenerģijas sadales metode

2013.gada 25.septembra domes sēdē apstiprināta SIA “Aizkraukles siltums” metodika par to, kāda ir Aizkraukles novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība.

 

Pasākumi