Vārda dienas svin: Maigurs, Mārica, Māris
Datums: Svētdiena, 22. septembris

Izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli

par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma

Lāčplēša ielā 1 Aizkrauklē, telpai N.28

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.28, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 13,9 m2 nomas tiesību iegūšanu, turpmāk tekstā – Telpas,

Telpu lietošanas mērķis- biroja telpas.

 

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2.30 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

 

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

 

Telpas tiek iznomātas uz 2 (divi) gadi.

 

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10.00-12.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2019. gada 17.septembra plkst. 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, vai Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

 

Izsoles norises laiks- 2019.gada 17.septembrī plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu , Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Pasākumi