Vārda dienas svin: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Datums: Trešdiena, 24. aprīlis

Izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina
ATKĀRTOTU izsoli pašvaldības kustamai mantai – pārvietojamā māja

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina atkārtotu mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamas mantas – pārvietojamās mājas  atsavināšanai,  turpmāk tekstā – Kustama manta.

Kustamas mantas izsoles nosacītā sākumcena 349,95 EUR.

Izsoles solis – 30.00 EUR  no nosacītās sākumcenas.

Dalības maksa – 10.00 EUR un nodrošinājums 10% no Kustamas mantas nosacītās sākumcenas, kas sastāda summu 35 EUR.

Kustama manta atrodas Pļaviņu novada sporta bāzē “Jankas – Jaujas” un to var apskatīt jebkurā laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 26338628.

Jebkāda informācija par kustamo mantu pa tālruni  26338628.

Pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2019. gada 16. aprīlim, plkst. 10.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks – 2019. gada 16. aprīlī plkst. 11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

Pretendenti var izlasīt izsoles nolikumu  Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā darba laikā (darba laiks pirmdienās 8:00–19:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  8:00–17:00; piektdienās 8:00 – 15:00) un Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

 

 

Izsoles noteikumi

Pārvietojamās mājas vērtējums


Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.308 Lāčplēša ielā 23, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā – izsoles sākumcena EUR 2 600.00, nodrošinājums EUR 260.00, izsole 15.05.2019. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst.16‑00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Dzelzceļa māja Nr.5”, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā – izsoles sākumcena EUR 2 800.00, nodrošinājums EUR 280.00, izsole 15.05.2019. plkst.9‑30, pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst.16‑00.

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

Pasākumi