Vārda dienas svin: Zane, Zuzanna
Datums: Otrdiena, 19. februāris

Izsoles

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina
Pašvaldības kustamās mantas – pārvietojamās mājas –
pārdošanu izsolē

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamās mantas – pārvietojamās Angļu vasaras mājas Profile Super, ~40m2 platībā, atsavināšanai,  turpmāk tekstā – Īpašums.

Īpašuma izsoles nosacītā sākumcena 1093,60 EUR.

Izsoles solis – 30.00 EUR  no nosacītās sākumcenas.

Dalības maksa – 10.00 EUR un nodrošinājums 10% no objekta nosacītās sākumcenas.

Īpašumu var apskatīt Pļaviņu novada sporta bāzē “Jankas – Jaujas”, pirms tam sazinoties ar kontaktpersonu Brigitu Krauzi, piesakoties pa tālruni  26338628 vai e-pastu brigita.krauze@aizkraukle.lv.

Pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2019. gada 20.februārim, plkst. 10.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks – 2019. gada 20. februārī plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Pretendenti var iepazīties ar izsoles noteikumus  Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Klientu apkalpošanas centrā darba laikā (darba laiks pirmdienās 8:00–19:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  8:00–17:00; Piektdienās    8:00 – 15:00, Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv.

Noteikumi

Pārvietojamās mājas vērtējums.


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli
par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma
Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.242

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.242 Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 30 m2 nomas tiesību iegūšanu, turpmāk tekstā – Telpas,

Telpu lietošanas mērķis – šūšanas darbnīcas ierīkošanai

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra

Telpas tiek iznomātas uz 1(vienu) gadu.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10.00-12.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv, piesakoties pie ēkas apsaimniekotāja SIA “Lauma-A” pa tālruni 65133797.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2018. gada 17. decembra plkst. 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks- 2018.gada 17.decembrī plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Noteikumiem Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133947, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv.

NOTEIKUMI
Lēmums


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina
Pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Spīdolas ielā 13-13, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pārdošanu izsolē

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Spīdolas iela 13-13, Aizkrauklē, ar kopējo platību 26.81 m2 atsavināšanai,  turpmāk tekstā – Īpašums,

Īpašuma izsoles nosacītā sākumcena 3310.00 EUR

Izsoles solis –50.00 EUR  no nosacītās sākumcenas

Dalības maksa- 10.00EUR un nodrosinājums 10% no objekta nosacītās sākumcenas.

Īpašumu var apskatīt pirmdienās no plkst. 10.00-12.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu pašvaldības izdevumā “Domes Vēstis” un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv, piesakoties pa tālruni  65133947.

Pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2019. gada 8.janvārim, plkst 10.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks- 2019.gada 8.janvārī plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

Pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu  Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133947, Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv, pašvaldības izdevumā “Domes Vēstis.

Lēmums
NOTEIKUMI

Pasākumi