Vārda dienas svin: Zane, Zuzanna
Datums: Otrdiena, 19. februāris

Vakances

Aizkraukles novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000074812)

izsludina pieteikšanos uz personāla speciālista amatu 

 

Amata mērķis:

Piedalīties iestādes mērķu sasniegšanā, sniedzot atbalstu personāla vadīšanas un personāla lietvedības jomā

Tavi amata pienākumi:

 • Nodrošināt pašvaldības personāla dokumentu sagatavošanas, aprites, uzskaites un uzglabāšanas procesu;
 • Sagatavot rīkojumu projektus par pašvaldības personālsastāvu (pārcelšana amatā, vienošanās par grozījumiem darba līgumā, atbrīvošana no amata, darba tiesisko attiecību izbeigšana, izmaiņas mēnešalgā vai kvalifikācijas kategorijā, piemaksu, naudas balvu noteikšana, u.c.);
 • Sagatavot/aktualizēt amata aprakstus;
 • Darbinieku noslodzes kontrole un darba laika uzskaites lapu aizpildīšana;
 • Uzturēt iestādes personāla lietvedību;
 • Sniegt konsultācijas darbiniekiem, vadītājiem un vadībai;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas dokumentu, personālsastāva dokumentu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, personāla datu ievadīšana un apstrāde resursu vadības un grāmatvedības programmā ZZ Dats, KADRI;
 • Veikt personāla datu un dokumentu pārvaldību;
 • Sagatavot personāla dokumentāciju nodošanai arhīvā;
 • Izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz personāla vadības jautājumiem.

Tu iegūsi:

 • Izaicinājumiem pilnu, interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu inovatīvā darba vidē;
 • Stabilu atalgojumu – 766.00 Eur (pirms nodokļu nomaksas);
 • Ikdienu atsaucīgā un draudzīgā komandā, ar līdzīgi domājošiem, brīnišķīgiem un profesionāliem kolēģiem.

Prasības kandidātam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocība izglītībai personāla vadībā, juridiskajai izglītībai);
 • Pieredze personāla vadības (vai līdzīgā) darbā;
 • Zināšanas personāla lietvedības organizēšanā un darba tiesību normatīvo aktu piemērošanā;
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē;
 • Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla), saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Zināšanas par lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dokumentu izstrādi un arhivēšanu;
 • Prasme izmantot elektroniskās informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku;
 • Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Lietišķās etiķetes un rakstības stilu zināšanas;
 • Pozitīva dzīves uztvere, vēlme augt un attīstīties.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);
 • Īsu informāciju par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei  noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pieteikšanās vakancei:  līdz 2019. gada 01.martam

Pieteikumu iesniegšana :

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā pirmdienās līdz plkst.8.00-19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.8.00-17.00 un piektdienās plkst. 8.00- 15.00), vai sūtot pa pastu: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, vai sūtot elektroniski – e-pasts: dome@aizkraukle.lv  ar norādi “Personāla speciālists”.

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Aizkraukles novada pašvaldībā (Reģ.Nr. 90000074812) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiālē

Sludinājumu portālos

Pasākumi