Vārda dienas svin: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Datums: Trešdiena, 24. aprīlis

Vakances

Aizkraukles novada pašvaldība

izsludina pieteikšanos uz finanšu un grāmatvedības nodaļas

 grāmatvedes (grāmatveža) amatu uz nepilnu slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • savā darbā balstās uz Latvijas Republikas likumiem, Ministru Kabineta noteikumiem, Aizkraukles novada domes lēmumiem, rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • pārbauda saņemtos dokumentus;
 • veic saņemto pārtikas preču uzskaiti pēc pavadzīmēm;
 • veic kreditoru uzskaiti par pārtikas produktu iegādi, veic norēķinu salīdzināšanu;
 • veic pārtikas produktu norakstīšanu pēc ēdienkartēm;
 • aprēķina kalkulāciju dienas maksai par ēdināšanu;
 • aprēķina līdzfinansējuma mācību maksu audzēkņiem un veic to uzskaiti, un kontroli par apmaksu;
 • sagatavo un noformē inventāra un materiālu norakstīšanas un pārvietošanas aktus;
 • izpilda finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas – galvenās ekonomistes, galvenās grāmatvedes  norādījumus.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilnas slodzes darbu (0,8 slodze)
 • Stabilu darbu un atalgojumu pilnai slodzei 800,00 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • Atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.

No Jums sagaidām:

 • vidējo speciālo vai pirmā līmeņa augstāko izglītību;
 • zināšanas nodokļos un nodevām;
 • zināšanas finanšu un grāmatvedības jomā;
 • pieredze valsts un pašvaldību iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasmi izmantot elektroniskās informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku;
 • spēju ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus, strādāt patstāvīgi un komandā;
 • pozitīvu dzīves uztveri, vēlmi augt un attīstīties.

Pieteikšanās vakancei : līdz 2019.gada 22.martam.

Pretendenta pieteikums sastāv no :

 • pieteikuma vēstuli (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada pašvaldībā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze),
 • īsu informāciju par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei  noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas)

Pieteikumu iesniegšana :

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē– klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā pirmdienās līdz plkst.8.00-19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst.8.00-17.00 un piektdienās plkst. 8.00- 15.00), vai sūtot pa pastu: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, vai sūtot elektroniski – e-pasts: dome@aizkraukle.lv  ar norādi “Grāmatvede / Grāmatvedis”.

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Aizkraukles novada pašvaldībā (Reģ.Nr. 90000074812) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 


Aizkraukles novada sociālais dienests ( Reģ. Nr. 90009280144)

izsludina pieteikšanos uz lietvedes (-ža)  un personāllietu speciālistes (-ta) amatu

Galvenie amata pienākumi:

Sociālā dienesta lietvedībā:

 • Nodrošināt sociālā dienesta ienākošo, izejošo dokumentu, informācijas reģistrāciju un pārvaldību izmantojot dokumentu vadības sistēmas, kā DVS NAMEJS, VISVARIS un arhīva vienoto sistēmu VAIS;
 • Elektroniski ienākošo un izejošo dokumentu aprites apstrādi iestādē un tās  e-pastā;
 • Sagatavot, reģistrēt iestādes darbinieku darba līgumus, uzņēmuma, saimniecības un pakalpojuma līgumus;
 • Sagatavot iestādes dokumentāciju nodošanai arhīvā;
 • Veidot un sistematizēt lietas atbilstoši sociālā dienesta lietu nomenklatūrai;
 • Katra kalendāra gada beigās sastādīt lietu nomenklatūru;
 • Nodrošināt dokumentu apriti ar citām novada struktūrvienībām, iestādēm un pašvaldību.

Sociālā dienesta personāla lietvedībā:

 • Uzturēt iestādes personāla lietvedību ( amata apraksti, atvaļinājumi, komandējumi, darba nespējas lapas, personāla uzskaites kartītes, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā, pieņemšanu, atbrīvošanu no amata u.c. atbilstoši reglamentējošiem normatīviem aktiem, sociālā dienesta lietvedības instrukcijai un lietu nomenklatūrai);
 • Veikt personāla datu un dokumentu pārvaldību;
 • Sagatavot rīkojumus personālsastāva jautājumos;
 • Sniegt konsultācijas darbiniekiem un vadībai.
 • Personāla datu ievadīšana un apstrāde resursu vadības un grāmatvedības programmā ZZ dats, KADRI.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu darbu un atalgojumu – 720,00 euro ( pirms nodokļu nomaksas);
 • Atbilstošus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu.

No Jums sagaidām:

 • Vidējo speciālo vai profesionālo augstāko izglītību (priekšrocība izglītībai personāla vadībā, juridiskajai izglītībai);
 • Zināšanas iestādes un personāla lietvedības organizēšanā un darba tiesību normatīvo aktu piemērošanā;
 • Pieredzi lietvedības, personāla dokumentu arhivēšanas jomā;
 • Prasmi izmantot elektroniskās informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.
 • Augstu atbildības sajūtu, precizitāti;
 • Prasmi strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē.

Nepieciešams iesniegt informāciju par sevi :

(CV – dzīves un darba gaitu pārskats, izglītības apliecinoši dati, vakancei noderīga profesionāla pilnveide)

Pieteikšanās vakancei : līdz 2019. gada 21.martam.

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē vadītājai vai lietvedei  – Aizkraukles novada sociālajā dienestā, Daugavas ielā 1 vai sūtot elektroniski – e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv ar norādi ”pieteikšanās vakancei”.

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Aizkraukles novada pašvaldībā (Reģ.Nr. 90000074812) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.


Nodarbinātības valsts aģentūras Aizkraukles filiālē

Sludinājumu portālos

Pasākumi