Vārda dienas svin: Aldis, Aldris, Alfons
Datums: Piektdiena, 22. novembris

Ģimenēm pieejamie pakalpojumi

Saprotot, ka piedāvātajā pakalpojumu klāstā var būt grūtības orientēties, piedāvājam ceļvedi Aizkraukles novadā deklarētajām ģimenēm par iespējām, kuras piedāvā Aizkraukles novada pašvaldība un tās sadarbības partneri.

Informācija par to, kā pieteikties Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles mazulis”.

Informācija par to, kā jārīkojas, lai jūsu mazulis tiktu uzņemts Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēs “Auseklītis”, “Zīlīte” vai Aizkraukles pagasta sākumskolas pirmsskolas grupā.

Aizkraukles novada dome apstiprinājumi saistošos noteikumus, kas nosaka, ka Aizkraukles novadā deklarēto jaundzimušo mazuļu vecāki var saņemt vienreizēju naudas pabalstu EUR 100.

No vecāku līdzmaksājuma Aizkraukles Mākslas skolā un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā ir atbrīvotas Aizkraukles novadā deklarētas daudzbērnu ģimenes (pat ja skolu apmeklē tikai viens bērns), maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes.

Informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt gan izglītībā, gan sociālajā jomā, kā arī informācija par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām, un par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības, kā arī cita noderīga informācija.

Pasākumi