Vārda dienas svin: Sarmīte, Tabita
Datums: Pirmdiena, 9. decembris

Atbalsts interešu izglītības iestādēs

Atbalsts profesionālās ievirzes skolās

Ja jūsu bērni apmeklē P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolu vai Aizkraukles Mākslas skolu, Aizkraukles novada domes 26.08.2011. pieņemtie saistošie noteikumi Nr.9 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (protokols Nr.9, 8.§.) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, vecāku līdzfinansējums mēnesī par katru šo iestādi ir EUR 11 vai, ja bērns apmeklē sagatavošanas klasi, tad EUR 8.

No šīs maksas atbrīvotas ir Aizkraukles novadā deklarētas:

  • daudzbērnu ģimenes (pat ja skolu apmeklē tikai viens bērns);
  • trūcīgas ģimenes;
  • maznodrošinātas ģimenes.

Kas jums jādara?

  • Jāraksta brīvā formā iesniegums attiecīgajai izglītības iestādei
  • Daudzbērnu ģimenes, lai pierādītu daudzbērnu ģimenes statusu, uzrāda savu bērnu dzimšanas apliecības,
  • Maznodrošinātas un trucīgas ģimenes iesniedz izziņu no Sociālā dienesta par piešķirto statusu.

Pasākumi