Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Bērnudārzu rinda

Bērnudārzu rinda

Kārtību, kā Aizkraukles novadā bērni tiek uzņemti pirmsskolas izglītības iestādē (PII), nosaka Aizkraukles novada domes 26.11.2014. pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 12 “Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēs”.

 

Kas jums jādara?

 • Jāaizpilda Aizkraukles novada pašvaldības veidlapa (var saņemt Klientu apkalpošanas centrā vai izdrukāt no pašvaldības mājas lapas www.aizkraukle.lv) un jāiesniedz Aizkraukles novada Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle.
 • Līdzi jābūt bērna dzimšanas apliecības kopijai (jāuzrāda oriģināls vai arī to nokopēs turpat, Klientu apkalpošanas centrā).

Kas notiek tālāk?

 • Aizkraukles novada pašvaldība sagatavo vēstuli, kurā jūs tiekat informēts par to, ka bērns ir reģistrēts PII rindā un tiek norādīts kārtas numurs, kā arī iespējamais uzņemšanas laiks.
 • Apmēram vienu mēnesi pirms jūsu norādītā bērna uzņemšanas laika jūs saņemsiet otru pašvaldības sagatavoto vēstuli, kurā būs norādīts, ar kuru datumu jūsu bērns var sākt apmeklēt PII. Kad saņemat šo vēstuli, ar to jādodas uz PII pie vadītājas vai medmāsas, jāiesniedz šī vēstule un nepieciešamie dokumenti jūsu bērna uzņemšanai (par nepieciešamajiem dokumentiem tiksit informēti uzņemšanas vēstulē).
 • Gadījumā, ja esat iesniedzis iesniegumu ar lūgumu uzņemt jūsu bērnu PII tuvākā mēneša laikā, abas iepriekš minētās vēstules būs apvienotas vienā vēstulē.

Ko darīt, ja pēc iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā mainās jūsu dzīvesvieta vai kontaktinformācija?

Lūdzam par to informēt Aizkraukles novada pašvaldību pa tālruni 651 33925 vai 651 33933, vai arī iesniegt Klientu apkalpošanas centrā brīvā formā uzrakstītu iesniegumu par informācijas maiņu.

Ko darīt, ja pēc iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā jūs nolemjat bērnu ievietot nevis iepriekš izvēlētajā PII, bet citā Aizkraukles novada PII?

Klientu apkalpošanas centrā ir jāiesniedz brīvā formā rakstītu iesniegumu ar lūgumu jūsu bērna (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu) rindu pārcelt no vienas PII uz citu, minot maiņas iemeslu.

Ko darīt, ja dažādu iemeslu dēļ jūs dodaties prom un neplānojat savu bērnu palaist Aizkraukles novada PII?

Lūdzam par to informēt pašvaldību pa tālruni 651 33925 vai 651 33933, jo pretējā gadījumā kāds cits mazulis var netikt uzņemts izvēlētajā PII, jo pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas šī vieta pienākas citam.

Ko darīt, ja bērns ir deklarēts citā pašvaldībā, bet kāds no vecākiem vai tuviniekiem dzīvo Aizkrauklē?

Katru gadījumu skata individuāli. Priekšroka vienmēr tiek dota Aizkraukles novadā deklarētajiem bērniem, taču ja ir brīvas vietas, tiek uzņemti arī citviet deklarēti bērni.

Informācijai

Kaut arī Aizkraukles novadā līdz šim visiem bērniem ir bijusi iespēja tikt PII, tomēr ir vairākas lietas, kuras būtu vēlams zināt vecākiem.

 • Bērnudārzs arī ir izglītības iestāde, kas nozīmē, ka apmācības programma tāpat kā citās izglītības iestādēs, sākas septembrī. Bērnu uzņemšana tiek piedāvāta mācību gada pirmajos mēnešos (septembris, oktobris, novembris). Saprotam, ka bērniņu piedzimšana notiek visa gada laikā, tāpēc, ja bērnudārzā ir vieta, bērnus uzņem arī citos mēnešos.
 • Bērniem, kuri sasnieguši 5 vai 6 gadu vecumu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Apmeklējot PII, vecāki apmaksā bērnu ēdināšanas pakalpojumus (ja noslēdz līgumu ar PII). Gadījumā, ja vecāki saskaņā ar līgumu 2 mēnešu neapmaksā savu bērnu ēdināšanu, PII vadībai ir tiesības bērnu atskaitīt no bērnudārza, savukārt pašvaldība spvērs iespēju vērsties tiesā par parāda piedziņu.

PII “Zīlīte”

 • Jaunos bērnus uzņem sākot no 1 gada un 6 mēnešu vecuma.
 • PII “Zīlīte” ir vienīgā PII, kur bez latviešu valodas ir arī bilingvālā grupa, kas nozīmē, ka bērniņiem ir 2 audzinātājas – viena ar mazuļiem strādā krievu valodā, otra – latviešu valodā. Abas audzinātājas nav vienlaikus, bet gan maiņās (vienu dienu ir viena, otru dienu ir otra).
 • PII “Zīlīte” parasti jaunos mazuļus uzņem reizi gadā – sākot ar septembri. Gadījumā, ja vecāki vēlas savu bērnu palaist PII “Zīlīte” citā mēnesī un šajā laikā vairs nav brīvu vietu, mazulim piedāvā vietu PII “Auseklītis”.
 • Par PII “Zīlīte” piedāvātajām programmām skatīt informāciju šeit.

PII “Auseklītis”

 • Jaunos bērnus uzņem sākot no 1 gada un 6 mēnešu vecuma, taču ja bērns prot staigāt un nebaidās palikt bez vecākiem ilgāku laiku, uzņem arī jaunākus.
 • PII “Auseklītis” parasti bērnus uzņem visu gadu.
 • Par PII “Auseklītis” piedāvātajām programmām skatīt informāciju šeit.

 

PII “Saulīte”

 • Speciālajā PII “Saulīte” uzņem saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
 • Par Spec.PII “Saulīte” piedāvātajām programmām skatīt informāciju šeit.

 

Aizkraukles pagasta sākumskolas pirmsskolas grupa

 • Skolā ir pagarinātās dienas grupas pakalpojumi, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību. Grupas pieejamas arī bērnudārza vecuma bērniem.
 • Bērnus parasti uzņem visu gadu.

Pasākumi