Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Klientu apkalpošanas centrs

kacAizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (KAC)

Iedzīvotāji var saņemt 6 valsts iestāžu pakalpojumus, e-pakalpojumus un Aizkraukles novada pašvaldības pakalpojumus, kā arī saņemt informāciju un atbalstu valsts portāla latvija.lv ievietoto pakalpojumu lietošanā, eID viedkaršu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi.

Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Darba laiks:
Pirmdiena:    8:00 – 19:00
Otrdiena:    8:00 – 17:00
Trešdiena:    8:00 – 17:00
Ceturtdiena:      8:00 – 17:00
Piektdiena:    8:00 – 15:00

Tālrunis: 66954880, 65133925 vai 65133934

E-pasts: aizkraukle@pakalpojumucentri.lv

Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti klātienē klientus pieņem:

Pirmdienās – no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00

Otrdienās, Ceturtdienās – no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00

 

Ārpus Valsts ieņēmumu dienesta speciālistu klientu apkalpošanas darba laika pie klientu apkalpošanas speciālista var saņemt šādus Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus:

1. Iesniegumu pieņemšana par:

 • Algas nodokļa grāmatiņu;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
 • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai;
 • Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.

2. Atbalsta sniegšana darbam ar EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

 

Valsts darba inspekcija

Klātienē klientus pieņem katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.

 

Ārpus Valsts darba inspekcijas klientu apkalpošanas darba laika pie pašvaldības klientu apkalpošanas speciālista var saņemt šādus Valsts darba inspekcijas pakalpojumus:

1. Informācijas sniegšana iedzīvotājiem par VDI e-pakalpojumiem:

 • Iesniegums VDI un VDI atbildes saņemšana;
 • Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • VDI sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;

2. Informācijas sniegšana darba devējiem par VDI e-pakalpojumiem:

 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
 • Iesniegums VDI un VDI atbildes saņemšana;
 • VDI sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
 • Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
 • VDI atļauja bērnu nodarbināšanai;
 • Darba devēja paziņojums VDI par novērstajiem pārkāpumiem;
 • VDI izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
 • VDI amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
 • Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

3. Informācijas sniegšana citām iestādēm par VDI e-pakalpojumiem:

 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšanu;
 • Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
 • Darbavietas higiēniskais raksturojums;
 • Ziņojums par arodslimības gadījumu;
 • Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšana;
 • Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences jomā.

 

Valsts zemes dienests

Speciālisti klātienē klientus pieņem:

Pirmdiena: 9:00-13:00 un 14:00-18:00

Otrdiena: 9:00-13:00 un 14:00-17:00

Ceturtdiena: 9:00-13:00 un 14:00-17:00

 

Aizkraukles novada pašvaldības KAC speciālisti sniedz šādus valsts iestāžu pakalpojumus:

Uzņēmumu reģistrs:

 1. Sniedz informāciju par UR e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”
 2. Sniedz informāciju par UR e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”

Lauksaimniecības datu centrs

 1. Nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma” (MUVIS) un maksas iekasēšanu no dzīvnieku īpašnieka par reģistrāciju.

Lauku atbalsta dienests

 1. Sniedz informāciju par platību maksājumu iesniegšanas kārtību.

 

Klientu apkalpošanas centra speciālisti pieņem Aizkraukles novada pašvaldībai adresētas vēstules, iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus utt. un izsniedz sagatavotās atbildes, lēmumus, izziņas utt.

Tāpat Klientu apkalpošanas centra speciālisti sniedz informāciju un atbalstu valsts portāla latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, eID viedkaršu lasītāju lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, sniedz telefonisku konsultāciju uz klientu interesējošiem jautājumiem.

Pasākumi