Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Projekti

Lai veicinātu Aizkraukles novada attīstību, Aizkraukles novada pašvaldība un tās iestādes aktīvi darbojas dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā un īstenošanā, piesaistot finansējumu no nacionālajiem, Eiropas Savienības un citiem fondiem un programmām.
Vairāku gadu garumā piesaistīti līdzekļi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Kohēzijas fonda, ES programmām “Jaunatne”, “Eiropa pilsoņiem”, “Comenius”, “Interreg”, pirmsstrukturālajiem fondiem PHARE un SAPARD, Latvijas Vides aizsardzības fonda, LR ministriju grantu programmām u.c.

Pasākumi