Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

2010 Jaunceltnes iela

Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir: veicot pieejamības un pievilcības veicinošus pasākumus, kas vērti uz vides un satiksmes infrastruktūras attīstību un izveidi, nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā reģionāla attīstības centra izaugsmi, un konkurētspēju, saskaņā ar Aizkraukles novada Integrēto attīstības programmu 2008.-2014 . gadam

Projekta budžets un sadalījums:
Kopējais projekta budžets – 3 270 853.00 LVL
ERAF – 2 780 224.00 LVL

Galvenās aktivitātes:

  • Jaunceltnes ielas posma rekonstrukcijas būvdarbi ;
  • Maurēnu ielas izbūve;
  • Kvartālu iekšpagalmu brauktuvju, ietvju un autostāvvietu un labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana (kvartālā starp Lāčplēša Jaunceltnes, Maurēnu un Bērzu ielām), Sprīdīša ielas posma rekonstrukcija no Jaunceltnes līdz Vidus ielai;
  • Teritorijas labiekārtošana.

Finansējuma avots: ERAF atklāts projektu iesniegumu atlases konkurss 3.6.1.1. aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Realizācija: 2010. – 2012.

Aktuālākā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi