Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

2010 Pedagogu atbalsts

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

24.05.2010 Nr.4-34/49

Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Jaunjelgavas novadu izglītības iestāžu vadītājiem un prioritāro mācību priekšmetu skolotājiem 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Par pedagogu 2009./10.m.g. atskaišu (darba pārskatu) iesniegšanu un pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšanu projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros  (vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) 

1. Prioritāro mācību priekšmetu skolotājiem atskaites (darba pārskati) par paveikto jāiesniedz projekta koordinatorei laika posmā no š.g. 31.maija līdz 25.jūnijam šādos datumos:

31.maijā no plkst.9.00 -13.30 un no 15.30 -17.00

1.jūnijā no plkst. 10.00- 16.00

2.jūnijā no plkst.10.00-16.00

3.jūnijā no plkst.10.00-16.00

4.jūnijā no plkst. 9.00 -12.00

11.jūnijā no plkst.9.00 – 15.00

18.jūnijā no plkst.10.00-16.00

19.jūnijā no plkst.10.00 -15.00

22.jūnijā no plkst.10.00-18.00

25.jūnijā no plkst.10.00-15.00

2. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29122620 vai koordinatores e-pastu uz skolotājiem izdevīgāko atskaišu nodošanas dienu un laiku sākas ar 25.maiju.

3. Atskaitēm jāizmanto SZA mājas lapā pieejamā pārskata veidlapa par visu mācību gadu (Pārskats par līgumā noteikto uzdevumu izpildi (gads))

4. Kā atskaites datumu norādīt kādu dienu no 15.06. – 30.06.2010 laika posma datumiem. SZA savā vēstulē ir norādījusi – ja pedagogs iet atvaļinājumā līdz 15.06.2010, tad pārskatā jānorāda pēdējā jūnija darba diena

5. Pārskats ir jāiesniedz 3 eksemplāros, kur jābūt pilnīgi visam aizpildītam. Tātad ir jānorāda gan mācību gads, gan līguma Nr., gan pārskata beigās saskaņojums ar Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāju Astru Siliņu, norādot saskaņojuma datumu kā nākošo pēc Jūsu skolas direktora saskaņojuma datuma, bet ne vēlāku kā 29.06.2010. Līdz 30.jūnijam visi skolotāju pārskati ir jau jāiesniedz SZA.

6. Kopā ar pārskatiem ir jāiesniedz CD, kurā ir iekļauti gan dokumenti (iesniegums, CV, izziņa par kontaktstundām, izvērstais darba plāns, pārskats par uzdevumu izpildi 1.semestrī un gada pārskats), gan visu uzdevumu izpildes pierādījumi – identiski pierādījumiem darba mapē. CD ir attiecīgi arī jānoformē. Nododot pārskatus, līdzi ir jāņem arī darba mape. Ja skolotājs ir pieteicies nodot pārskatus līdz 11.jūnijam, tad CD var iesniegt arī nedaudz vēlāk. 

7. 17.jūnijā no plkst.10-iem Aizkraukles sākumskolas telpās notiks projekta pieredzes apmaiņas pasākums „Projekts – izglītības kvalitātei”, kurā piedalās gan projekta dalībnieki, gan tiek aicināti visi prioritāro mācību priekšmetu skolotāji, kuri šogad vai vispār nepiedalījās projektā. Dalībai pasākumā jāaizpilda pieteikuma anketa, kura ir pielikumā. Projekta dalībnieka uzstāšanās laiks – līdz 15 – 20 minūtēm. 

 

Projekta koordinatore:                                  I.Gailīte

Pieteikuma anketa projekta “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi