Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

2010 Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos

Projekts LLIII-194 “Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”

Projekta kopējais mērķis – Projekta mērķis radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, palielinot to īpatsvaru Latvijas Lietuvas nacionālajos IKP un sekmējot tautsaimniecību ilgtspēju, veicinot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un dizaina nozarēs, to nodrošinot, veidojot, pārrobežu sadarbības tīklu un atbalsta infrastruktūru pašvaldībās.

 

Projekta budžets un sadalījums:

Projekta kopējās izmaksas 1 175 268.00 EUR.
No kuriem Aizkraukles Mākslas skolas projekta izmaksas sastāda 22 700.00 EUR. Tai skaitā:  ERAF – 19 295.00 EUR un Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums ir 3 405.00 EUR

 

Galvenās aktivitātes:

  1. Aizkraukles Mākslas skolas mansarda telpas rekonstrukcija;
  2. Datortehnikas iegāde ar Corel Draw un Photoshop programmām;
  3. Mēbeļu iegāde;
  4. 2 apmācību organizēšana;
  5. Piedalīšanās projekta partneru rīkotajos semināros, meistarklasēs un konferencēs.

Finansējuma avots – Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts

Realizācija – 2010.g. – 2012.g.

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi