Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

2012 Dabas parks

Projekts LLIV-316 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai”

Projekta kopējais mērķis: īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības uzlabošana, ieviešot un nodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību.

Projekta budžets un sadalījums:
Projekta kopējās izmaksas 951 530.66 EUR.
No kuriem Aizkraukles novada pašvaldības projekta izmaksas sastāda 32 446.00 EUR
Tai skaitā:
ERAF – 27 579.10 EUR
Aizkraukles novada pašvaldības līdzfinansējums ir 3 244.60 EUR;
Valsts budžeta līdzekļi – 1 622.30 EUR

Galvenās aktivitātes:
1. Automašīnu stāvlaukumu un ceļa izbūve „Daugavkrasti”, Aizkraukles pagastā;
2. Ceļa norādes zīmju izgatavošanu un uzstādīšana;
3. Piedalīšanās projekta partneru rīkotajos semināros, konferencēs un darba grupās.

Finansējuma avots: Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts

Realizācija: 2012.g. – 2014.g.

Aktuālā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi