Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

2012 Liepu iela

Aizkraukles pagasta Liepu ielas rekonstrukcija

Projekta īstermiņa mērķis: 2012. gadā rekonstruēt Liepu ielu Aizkraukles pagastā atbilstoši mūsdienu vajadzībām, paplašinot visu ielu vienādā platumā, izbūvējot nobrauktuves un rekonstruējot ielas segumu, kā rezultātā tiks paaugstināta Aizkraukles pagasta iedzīvotāju dzīves pieejamības kvalitāte, nodrošinot novada iedzīvotājiem un ciemiņiem drošus un kvalitatīvus apstākļus pārvietojoties pa Aizkraukles pagasta ielām.

Projekta budžets un sadalījums:
Kopējais projekta budžets – 86 226.95 LVL
ELFLA – 36 101.07 LVL
Aizkraukles novada pašvaldības finansējums – 50 125.88 LVL

Finansējuma avots:   ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. Gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Realizācija: 01.01.2012.-30.12.2012.
 

Aktuālākā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi