Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

2012 Mācību līdzekļi

Projekts: “Mācību līdzeklis integrētai angļu valodas un bioloģijas mācīšanai 10.-12.klasei “Cilvēka radītās vides problēmas un to risinājumi”” līg.Nr. IIP/2012-17

 

Projekta mērķi:
1. Izstrādāt inovatīvu un strukturētu e-mācību līdzekli par cilvēka radītajām vides problēmām un to risinājumiem:
1.1. paplašināt skolēnu un citu interesentu zināšanas par ekoloģiju, vidi un kombinēt to ar angļu valodas prasmju attīstīšanu, veidot skolēnos personīgu atbildību par apkārtējās vides tīrības saglabāšanu;
1.2.  apkopot  labo praksi informācijas komunikācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā jaunu zināšanu ieguvei un apstrādei;
1.3. Ieinteresēt skolēnus un citus interesentus patstāvīgā darbā ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju rīkiem motivējot vēlmi izzināt mācību tēmu patstāvīgā un kopdarbības rezultātā;
1.4. Padziļināt skolēnu un citu interesentu izpratni par angļu valodas nozīmīgumu un pielietojuma plašo spektru.
2. Motivēt pedagogus ar labās prakses paraugu iedvesmas radīšanai par informācijas komunikāciju tehnoloģiju pielietojumu mācību materiāla saturā.

 

Projekta finansējums: Projekts tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem “Projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā” ietvaros
Kopējā projekta summa– 14360.00 LVL

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2012.gada 3.septembra līdz 2012.gada 16.novembrim

 

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi