Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

2013 Spīdolas iela

Spīdolas ielas rekonstrukcija

Projekta mērķis:

Spīdolas ielas rekonstrukcija, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, pilsētvides pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos. Veicot infrastruktūras uzlabošanu, nodrošināt Aizkraukles pilsētas kā reģionāla attīstības centra izaugsmi un konkurētspēju, saskaņā ar Aizkraukles novada Integrēto attīstības programmu 2008.-2014. gadam.

Projekta budžets un sadalījums

792 836.39 LVL. ERAF apjoms ir 673 910.39 LVL un valsts budžeta dotācijas pašvaldībai sastāda 17 838.82 LVL. Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 101 087.18 LVL)

Galvenās aktivitātes:

  1. Spīdolas ielas rekonstrukcija

Finansējuma avots – ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.6.1.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Realizācija – 2013.g. – 2014.g.

Aktuālākā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi