Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

Bibliotēkas rekonstrukcija

Aizkraukles pilsētas bibliotēkas- informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju

Projekta mērķis – Sakārtot nozīmīgu objektu Aizkraukles novadā un uzlabot tā pieejamību, paaugstināt izmantošanas efektivitāti, radot kvalitatīvu informācijas pakalpojumu sniegšanas vietu novada, Aizkraukles rajona un reģiona kultūras dzīves bagātināšanai un mūžizglītības nodrošināšanai, sabiedrības integrācijai un informacionālo pakalpojumu pieejamībai – nodrošinot bibliotēkas ēkas ekspluatāciju atbilstoši bibliotēkas funkcionālajām prasībām, veicot energoefektivitātes pasākumus, optimizējot izmaksu efektivitāti un uzlabojot pieejamību bibliotēkai, nodrošinot noteiktiem kvalitātes standartiem bibliotēkai pieguļošu ielu tehnisko stāvokli, uzlabojot satiksmes organizāciju un paaugstinot kustības drošību.

Projekta budžets un sadalījums – 1 275 000 LVL (granta apjoms ir 1 122 000 LVL no kurām valsts budžeta dotācijas pašvaldībai sastāda 38 250 LVL un Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 153 000 LVL)

Galvenās aktivitātes – Bibliotēkas ēkas rekonstrukcija, Bērzu un Lāčplēša ielu rekonstrukcija.

Finansējuma avots – ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.6.1.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Realizācija – 2009.g. – 2010.g.

Aktuālākā informācija

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi