Vārda dienas svin: Severīns, Urzula
Datums: Pirmdiena, 21. oktobris

II informatizācija

Aizkraukles novada izglītības iestāžu informatizācija

Vienošanās Nr. 2009/0252/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/537

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti, kura ietvaros 3 Aizkraukles novada skolas tiks apgādātas ar 36 stacionārajiem un 4 portatīvajiem datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti (3 interaktīvās tāfeles un 3 projektori), kā arī attīstīti 3 lokālie datortīkli. Līdz ar to, Aizkraukles 1.vidusskola, Aizkraukles pilsētas sākumskola un Aizkraukles pagasta sākumskola tiks nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo lokālo tīklu.

Projekta budžets un sadalījums:
Kopējais projekta budžets – 36 619.68 LVL
tai skaitā:
ERAF – 31 126.72 LVL
Valsts budžeta finansējums – 5492.96 LVL

Galvenās aktivitātes:
1.Stacionāro datoru iegāde;
2.Portatīvo datoru iegāde;
3.Multimediju tehnikas iegāde;
4.Lokālo datortīklu attīstība.

Finansējuma avots:
ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija”

Realizācija: 2010.g. – 2011.g.

Aktuālākā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi