Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

KII infrastruktūra

Aizkraukles kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis – Projekta mērķis ir Aizkraukles kā reģionālās nozīmes attīstības centra pilsētvides sakārtošana un tālāka attīstīšana, izglītības, kultūras pakalpojumu un pieejamības uzlabošana Aizkraukles pilsētā, nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras un izglītības infrastruktūru, veicinot jaunu, kvalitatīvu izglītības, kultūras un informācijas pakalpojumu pieejamību pilsētas, novada, Aizkraukles rajona, reģiona un valsts mērogā. Paaugstinot izmaksu efektivitāti, radīt iespējas paplašināt un kvalitatīvi uzlabot pašvaldības sniedzamos pakalpojumus. Palielināt ēku energoefektivitāti un nodrošināt labus mācību un darba apstākļus Aizkraukles novada domei piederošajās ēkās.

Projekta budžets un sadalījums – 3 284 784 LVL. ERAF apjoms ir 2 792 066 LVL un valsts budžeta dotācijas pašvaldībai sastāda 98 543 LVL. Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 394 175 LVL)

Galvenās aktivitātes:
1. Aizkraukles novada ģimnāzijas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana;
2. Aizkraukles 1.vidusskolas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana;
3. Aizkraukles pilsētas kultūras nama rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana.

Finansējuma avots – ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.6.1.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Realizācija – 2009.g. – 2011.g.

Aktuālākā informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi