Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

PII renovācija

Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Aizkrauklē kā reģionālas nozīmes attīstības centrā, attīstot pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūru. Projekta tiešais mērķis ir attīstīt pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūru Aizkraukles novadā, renovējot pirmsskolas izglītības iestādes.

Projekta budžets un sadalījums –
563 925 LVL (granta apjoms ir 496 254 LVL no kurām valsts budžeta dotācijas pašvaldībai sastāda 16 918 LVL. Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 67 671 LVL).

Galvenās aktivitātes
Trīs Aizkraukles pirmskolas izglītības iestāžu – “Auseklītis”, “Saulīte” un “Zīlīte” renovācija.

Finansējuma avots
ERAF ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkurss 3.1.4.3. aktivitātē “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Realizācija
2009.g. – 2010.g.

Aktuāla informācija:

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi