Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

2013 Pirmais solis nākotnē

Projektu “Pirmais solis nākotnē” finansēja Eiropas Savienība saistībā ar programmu “Eiropa pilsoņiem”

Piemērojams 1. rīcībai, 1.1. pasākumam 

“Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās”

Dalība: projekts ļāva pulcēt 200 iedzīvotājus, no kuriem 44 bija no Biržu pilsētas (Lietuva), 8 viesi no Tčevas (Polija), 11 viesi no Kiškunhalašas (Ungārija) un 42 viesi no Epšteinas (Vācija)

 Vieta/datumi: Tikšanās notika Aizkraukles novadā (Latvija) no 2013.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 14.jūlijam.

Īss apraksts:

02.07.2013.: Aizkrauklē ieradās 42 vāciešu grupa no Epšteinas. Tikšanās ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvjiem.

03.07.2013.: Sākas projekta pirmā daļa ar nosaukumu „Prieks kustībā”. Aizkrauklē ierodas 37 cilvēku grupa no Biržu rajona Lietuvā. Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā apskatāms informācijas stends par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām un Eiropas Parlamentu, savukārt partnerpilsētu pārstāvji dalās savā pieredzē ar ES atbalstītajiem projektiem. Notiek kultūras vakars ar dejām, dziesmām un sarunām. Pēc pasākuma Biržu grupa dodas prom.

04.07.2013.: Epšteinas grupas došanās prom.

06.07.2013.: Aizkrauklē ierodas 3 grupas: 8 viesi no Tčevas (Polijā), 7 viesi no Biržiem (Lietuvā) un 11 viesi no Kiškunhalašas (Ungārijā).

07.07.2013.: Brauciens uz Rīgu un piedalīšanās Vispārējo XXV latviešu dziesmu un XV Deju svētku bezmaksas pasākumos: svētku gājiens, amatnieku tirgus, izstādes un priekšnesumi. Atgriešanās Aizkrauklē.

08.07.2013.: Sākas projekta otrā un trešā daļa: jauniešu tikšanās „Es esmu…Tu esi…?” un visu partnerpilsētu sadarbības koordinatoru un pašvaldību pārstāvju tikšanās. Tikšanās notiek Aizkraukles novada ģimnāzijā. Darba grupās tiek izpētīti to institūciju darba principi, kuru lomās nedēļas laikā simulācijas spēlē jauniešiem būs jāiejūtas. Vakarā notiek lietuviešu kultūras vakars.

09.07.2013.: Pirmā lomu spēles diena. Visi jaunieši tiek sadalīti 5 komandās: pašvaldība, kultūras centrs, izglītības iestāde, vietējais laikraksts un iedzīvotājs. Komandu galvenais uzdevums – izveidot visu lomu budžetu, kas ir tuvs reālajai dzīves situācijai. Pēcpusdienā notiek netradicionālās sporta spēles. Vakarā – ungāru kultūras vakars.

10.07.2013.: Brauciens uz Jūrmalu. Sadarbības koordinatori strādā pie ideju ģenerēšanas par turpmāko divu gadu sadarbību starp partnerpilsētām.

11.07.2013.: Otrā lomu spēles diena. Komandas spēlē tās pašas lomas, taču šīs dienas uzdevums ir saplānot izdevumus un papildu aktivitātes, ja tiek piešķirta papildu nauda, kā arī viss notiekošais ir starp komandām jāsaskaņo. Sadarbības koordinatori joprojām turpina darbu pie turpmāko divu gadu sadarbības idejām. Vakarā poļu kultūras vakars.

12.07.2013.: Trešā lomu spēles diena. Komandas joprojām turpina izspēlēt iepriekšējo institūciju lomas, taču šoreiz galvenais uzdevums ir samazināt izdevumus un par izmaiņām vienoties komandu starpā. Sadarbības koordinatori joprojām turpina darbu pie nākamo divu gadu sadarbības idejām.

Pēcpusdienā notiek diskusija starp projekta jauniešiem, Latvijas Parlamenta (Saeimas) deputātu Andri Bērziņu un pašvaldību deputātiem un pārstāvjiem par jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā vietējā un nacionālā līmenī, kā arī par visu partnerpilsētu pieredzi šajā jautājumā. Vakarā piedalīšanās Dziedošo ģimeņu festivālā Aizkrauklē.

13.07.2013.: Izbraukums uz tūrisma objektiem Aizkraukles apkārtnē: Kokneses viduslaiku pilsdrupām un uz Pļaviņām. Pēc atgriešanās Aizkraukles jaunieši noorganizēja orientēšanās spēli „Iepazīsti Aizkraukli!”. Vakarā notika visu projektā iesaistīto cilvēku tikšanās, projekta izvērtēšana, dalīšanās iegūtajā pieredzē un sarunas par nākotnes plāniem.

14.07.2013.: Kiškunhalašas, Biržu un Tčevas grupu izbraukšana.

Informācija par projektu angļu valodā (Information in english)

Pasākumi