Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Sprīdīša iela

Satiksmes drošības uzlabojumi Sprīdīša ielā Aizkrauklē

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Aizkrauklē, Sprīdīša ielā, likvidējot satiksmes drošībai potenciāli bīstamo vietu, veicot transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus.

Projekta budžets un sadalījums
Kopējais projekta budžets – 132 015 LVL
tai skaitā:
ERAF – 85 796 LVL;
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībai – 3 960 LVL;
Aizkraukles novada domes ieguldījums ir 42 258 LVL

Galvenās aktivitātes:
* Ielas paplašināšana
Tiks paplašināta iela no 6 m uz 7,5 m. Rezultātā uzlabosies satiksmes organizācija un drošība gan gājējiem, gan autovadītājiem.
* Gājēju ietves izbūve
Tiks izbūvēta gājēju ietve posmā no Lāčplēša ielas līdz pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis”, kura nodrošinās gājējiem drošu un ērtu pārvietošanos pa Sprīdīša ielu.
* Komunikāciju un apgaismojuma pārbūve
Tiks pārbūvētas lietus, ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas, kā rezultātā no ielas tiks novadīti virszemes ūdeņi, kas rodas nokrišņu dēļ, un tiks uzlabota šo komunikāciju darbība nākotnē, kā arī tiks uzstādīts apgaismojums (8 elektrības stabi) šajā posmā, kas nodrošinās gājēju drošību, pārvietojoties diennakts tumšajā laikā.

Finansējuma avots – ERAF atklāts projektu iesniegumu atlases konkurss 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”

Realizācija – 2009.g.

Aktuālākā informācija:
* uz 19.10.2009. šeit

 

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Pasākumi