Vārda dienas svin: Kintija, Kora
Datums: Svētdiena, 18. februāris

2014-2020

2014.gadā sāktie projekti

 • Škūņa – nojumes būvniecība Kalnaziedu muzejā
 • Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Aizkraukles pagastā
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili
 • Līdzdalība ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Mūsu kopīgās Eiropas vērtības – mūsu kopīgās Eiropas lietas” (Kiškunhalašas projekts)
 • Līdzdalība ES programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Aizkraukles-Opuzen pilsētu sadraudzība un iedzīvotāju savstarpējo zināšanu un kultūras apmaiņas pasākums Horvātijā”, kuru īstenoja biedrība “Balkānu zieds”

2015.gadā sāktie projekti

 • Muzeja “Kalna Ziedi” sētas izbūve

2016.gadā sāktie projekti

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs:

 • Aizkraukles novada sporta skola
 • Aizkraukles pilsētas sākumskola
 • Aizkraukles PII “Auseklītis”

2017.gadā sāktie projekti

 • Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania”
 • “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā”
 • Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana
 • Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
 • Ar LMT atbalstu īstenotie projekti
 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Pasākumi