Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

Duša un veļas mazgāšana

Pakalpojuma apraksts
Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss:

  • kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumus;
  • kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas iespēju – Dārza ielā 1, Dārza ielā 3 un Spīdolas ielā 18;
  • kurām dzīvesvietā nav karstā ūdens un automātiskā veļas mazgājamā mašīna, izvērtējot likumīgo apgādnieku iespējas;
  • kuras ir I un II grupas invalīdi, izvērtējot viņu veselības stāvokli un likumīgo apgādnieku iespējas;
  • kuras smagas saslimšanas rezultātā nespēj izmazgāt veļu, uzrādot ārsta izziņu un izvērtējot likumīgo apgādnieku iespējas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums, norādot problēmu;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;

Gadījumā, ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj izmazgāt veļu –

  • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli,
  • jāsniedz ziņas par saviem sadzīves apstākļiem,
  • jāsniedz ziņas par savu likumīgo apgādnieku iespējām sniegt nepieciešamo palīdzību.
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Kontaktinformācija
Aizkraukles novada sociālais dienests, Daugavas ielā 1, Aizkraukle
Tālrunis: 65133940, 65133941, 65133942, e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 8.15-12.00
Otrdienās 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdienās (klientus nepieņem)
Ceturtdienās 13.00-17.00
Piektdienās (klientus nepieņem)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Lēmuma pieņemšanas termiņš
Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas

 

Pasākumi