Vārda dienas svin: Hugo, Uga, Uģis
Datums: Svētdiena, 17. novembris

Sociālās rehabilitācijas pasākumi

Pakalpojuma apraksts
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus piešķir atbilstoši ģimenes vai personas vajadzībām sastādītajam rehabilitācijas plānam. Rehabilitācijas pakalpojumi tiek apmaksāti pilnībā vai daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar noslēgto vienošanos par klienta līdzdarbību personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;
  • sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;
  • gadījumā, ja personai ir atkarības problēmas – ārsta narkologa vai ģimenes ārsta izziņa;
  • gadījumā, ja nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem, kas cietuši no vardarbības – likumīgā aizbildņa vai bāriņtiesas iesniegums un psihologa vai sociālā darbinieka atzinums.
Pakalpojuma maksa
Sociālo pakalpojumu izmaksas pilnībā vai daļēji tiek segtas no pašvaldības budžeta gadījumos, ja:

Kontaktinformācija
Aizkraukles novada sociālais dienests, Daugavas ielā 1, Aizkraukle
Tālrunis: 65133940, 65133941, 65133942, e-pasts: soccentrs@aizkraukle.lv

Pieņemšanas laiki:Pirmdienās 8.15-12.00
Otrdienās 9.00-12.00 13.00-18.00
Trešdienās (klientus nepieņem)
Ceturtdienās 13.00-17.00
Piektdienās (klientus nepieņem)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Lēmuma pieņemšanas termiņš
Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas

 

Pasākumi