Vārda dienas svin: Sarmīte, Tabita
Datums: Pirmdiena, 9. decembris

Dienas centri

Sociālajā centrā sociālā dienesta vadībā darbojas 3 dienas centri:

  • “Pīlādzis”- pensijas vecuma personām, dienas centra organizatore Irēna Žurzdina;
  • “Solis” – personām ar īpašām vajadzībām, nodarbību vadītāja katru piektdienu – Linda Pozņiaka;
  • “Pasaciņa” – bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm, dienas centra organizatore Linda Pozņiaka.

 

Dienas centrā “Pīlādzis”
aktīvi darbojas pensionāru biedrība, krievu kopienas Aizkraukles nodaļa, dāmu klubiņš “Vēlziedes”, dažādas interešu grupas – dārzkopji, veselīga dzīvesveida atbalstītāji, rokdarbnieki, galda spēļu aktīvisti.

 

Dienas centrā “Solis”
ik nedēļu notiek nodarbības jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tradicionāli pavasarī notiek bērnu ar invaliditāti radošo darbu izstāde – izsole, kurā iegūtos līdzekļus izmanto atpūtas pasākumam vasarā (2007.g. – brauciens uz atpūtas vietu “Mežezers”, 2008. g. – uz Rīgas Zooloģisko dārzu).

 

Dienas centru “Pasaciņa”
dienā vidēji apmeklē 15-22 bērni, šeit viņi pavada brīvo laiku, kā arī viņiem tiek organizēti dažādi pasākumi, ekskursijas.
Regulāri, piedaloties visu triju dienas centru dalībniekiem, organizētas dažādas izstādes- sezonas ziedu, Lieldienu, “No vecmāmiņas pūra lādes”, “Šodien ķirbim liela diena”, “Es kolekcionēju”, u.c. Dienas centru aktīvistiem organizēti dažādi pasākumi ( Ziemassvētku, Lieldienu u.c.), ekskursijas (pēc interesēm), arī braucieni uz teātri, uz republikā organizētiem pasākumiem – bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.

Pasākumi