Vārda dienas svin: Fricis, Vikentijs
Datums: Ceturtdiena, 14. novembris

Cenrādis/Izcenojumi

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes
lēmuma Nr.227 (protokols Nr.10. 20.§)
1.punktu

 

Maksas pakalpojumu cenrādis

AIZKRAUKLES NOVADA SPORTA CENTRAM

N.p.k. Pakalpojums Mēra vienība Maksa

EUR bez PVN

1. Visas spēļu zāles noma stunda 16,53
2. Viena spēļu laukuma noma stunda 10,74
3. Vieglatlētikas zonas (skrejceļš, bedre lekšanai) noma stunda 8,32
4. 2.stāva vestibila noma stunda 12,40
5. Āra tenisa noma stunda 3,31
6. Telpu tenisa noma stunda 6,61
7. Galda tenisa telpas noma stunda 0,83
8. Trenažieru izmantošana 1 apmeklējums cilvēkam 1,66
9. Trenažieru izmantošanas mēneša abonements 1 cilvēkam 14,94
10. Vingrošanas, cīņas zāles noma stunda 2,89
11. Treniņu programmas sastādīšana 1 cilvēkam 13,02
12.  No maksas atbrīvoti:

novada vidusskolas skolēni fizkultūras stundu laikā;

– novada Sporta skolas grupu audzēkņi pēc Sporta centra sastādīta    grafika;

– invalīdi, pensionāri;

– novadā reģistrētie sporta klubi vietējo čempionātu un sporta spēļu rīkošanā.

13. Stadiona (vieglatlētikas  skrejceļi  un sektori, spēļu laukumi)  noma stunda 66,12
14. Viena volejbola vai basketbola laukuma noma stunda 6,64
15. Futbola laukuma noma stunda 21,70
16. Īslaicīga telpu noma m2  mēnesī 3,18
17. Stadiona objektu noma bērnu vasaras sporta nometņu (oficiāli reģistrēto) dalībniekiem savstarpēji vienojoties
18. Stadiona objekti novada sportistiem bez maksas

 

  1. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti iestādes budžetā.
  2. Atļaut Aizkraukles novada Sporta centra vadītājam slēgt īslaicīgus nomas līgumus iestādes nolikumā noteiktā kārtībā.
  3. Atļaut Aizkraukles novada Sporta centra vadītājam samazināt noteikto maksu līdz 50% izvērtējot konkrēto situāciju un pamatojumu.

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                                      L.Līdums

Pasākumi