Vārda dienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Datums: Sestdiena, 19. oktobris

Aizkraukles uzņēmējdarbības atbalsta centrs

interreg.lat_.lit_

Aizkraukles novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs (saīsināti AUC) mērķis ir  nodrošināt informācijas pieejamību un konsultatīvu atbalstu personām, kuras ir uzsākušas vai vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, veicinot ilgtspējīgas un kvalitatīvas biznesa vides attīstību un sadarbību. AUC ir izveidots projekta LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā/ Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania” ilgtspējīgai īstenošanai.

 

Centrs atrodas Lāčplēša ielā 1a (4 stāvs, 52 kabinets), Aizkrauklē
Centra vadītāja: Baiba Kellere
E-pasts: baiba.kellere@aizkraukle.lv
Tālruņi: 26227581, 64901029.

facebook.com

Projekta kopējais finansējums: 729604,12 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620163,47 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.
Gadam, www.latlit.eu

Pasākumi