Vārda dienas svin: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Datums: Svētdiena, 8. decembris

Biznesa ideju konkurss

Aizkraukles novada domes 31.01.2019. sēdē tika apstiprināts nolikums biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”.

Konkurss notiek no 2019.gada 1.marta līdz 29. novembrim un tam ir noteikti 3 pieteikšanās termiņi:

  • marts – 31.maijs
  • jūnijs – 30.augusts
  • septembris – 29. novembris.

Projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiks izlietots pilnā apmērā līdz nākamās kārtas uzsākšanas datumam.

Konkursa pieteikumā pretendentiem būs jāiesniedz:

1) aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);

2) aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 2.pielikums);

3) aizpildīta Naudas plūsmas aprēķina veidlapa (nolikuma 3.pielikums);

4) pretendenta biogrāfijas apraksts (CV);

5) pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 262275816, e-pasts: baiba.kellere@aizkraukle.lv

Ar pretendentu tiks noslēgts sekojošs līgums un Atskaite par Aizkraukles novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Pasākumi