Vārda dienas svin: Ariadne, Eleonora
Datums: Trešdiena, 21. februāris

Pieejamās telpas

Uz 2015 gada septembri Aizkraukles novadā pieejamās telpas, kuras piedāvā izmantot ofisiem, birojiem, ražošanai u.c.

 

Nr.p.k. Adrese Ēkas kadastru Nr. Telpas Nr./stāvs Telpas platība m2 Piezīmes
1. Lāčplēša iela 4,

Aizklrauklē

32010020106003 239/II 14,5
2. 235/II 10.6
3. 243/II 31.1
4. 242/II 30.00
5. 240/II 45.40

14.0

divas caurstaigājamas telpas
6. 315/III 4.8

8.3

12.5

10.7

9.1

2.3

7. 314-2/III 10.6
8. 316/III 12,4

11.9

13.5

trīs caurstaigājamas telpas
9. Spīdolas iela 11,

Aizkrauklē

32010020109003 101/II 14.6 2.kāpņu telpa
10. 105/II 15.7 2.kāpņu telpa
11. bez Nr. 17.10

25.70

Otrā stāva labajā pusē
12. bez Nr. 29.60 Otrajā stāvā
13. Lāčplēša iela 1, Aizkraukle 29/III 14,1
14. 50/IV 14,1
15. 54/IV 14,1
16. 3/I 59,50

Sīkāka informācija:

1. SIA “Lauma A” Ināra Zaļiznaja – 65133799.

2. Pašvaldības NĪ speciāliste Sarmīte Stepiņa – 65133944.

Pasākumi