1 2 3 4 5

Visas ziņas

29. jūnijs, 2017

Līdz Latvijas valsts simtgadei aicina saskaitīt Latvijas dižkokus

Latvijā jau šobrīd ir saskaitīti vairāk nekā 8000 dižkoki, taču speciālisti lēš, ka tā ir vien ceturtā daļa no visiem Latvijas dižkokiem. Tādēļ, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk iniciatīvu „LV100 Dižošanās”. Tās ietvaros ikvienu aicina doties dabā un atrast vēl neapzinātos dižkokus, kā arī ar īpaša testa palīdzību noskaidrot savai personībai visatbilstošāko dižkoku. 

vairāk

29. jūnijs, 2017

Turpinās pieteikšanās konkursam „Sakoptākais mežs”

Vēl tikai divas nedēļas turpinās pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam „Sakoptākais mežs”. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus, popularizējot un informējot sabiedrību par ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas pozitīvajiem piemēriem un veicinot izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. 

 

vairāk

27. jūnijs, 2017

Piesakiet Aizkraukles novada "Ainavu dārgumus"!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”. Tajā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.
Aizkrauklieši aicināti pieteikt Aizkraukles novada "Ainavu dārgumus" līdz 15.jūlijam, tīmekļa vietnē http://www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās!

vairāk

27. jūnijs, 2017

Izsludināta pieteikšanās uz komisijas locekļu amatiem

Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 61. pantu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot komisijas, Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz šādu komisiju locekļu amatiem:

1.Aizkraukles novada Administratīvajā komisijā;

2.Dzīvokļu jautājumu komisijā;

3.Sporta komisijā;

4.Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā;

5.Attīstības komisijā.

vairāk

21. jūnijs, 2017

Par domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl Leonu Līdumu

Šodien notikušajā Aizkraukles novada domes sēdē par domes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts Leons Līdums. Par domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos vienbalsīgi ievēlēts līdzšinējais pašvaldības izpilddirektors Einārs Zēbergs, kurš pēc ievēlēšanas deputāta un domes priekšsēdētāja vietnieka amatā atstāj izpilddirektora posteni.

vairāk

1 2 3 4 5