1 2 3 4 5

Visas ziņas

8. decembris, 2017

Piesārņoto dzelzbetona rūpnīcas teritoriju lūgs pārņemt valstij

Aizkrauklē starp Enerģētiķu, Tilta un Dzelzceļa ielām atrodas bijusī dzelzsbetona rūpnīcas teritorija, kura iekļauta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Oktobrī tapis zināms, ka Pļaviņu HES drenāžas atslodzes galerijā ir konstatēts mazuta piesārņojums, kas visticamāk radies no naftas produktiem, kuri Dzelzceļa ielas 10 pazemē varētu būt aptuveni 70 tonnas, un kuri sākuši pārvietoties Daugavas virzienā.

vairāk

6. decembris, 2017

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes sākšanu

Aizkraukles novada domes 2017.gada 30. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 235 (protokols Nr.11,1.§) "Par lokālplānojuma zemes vienībai Muzeja ielā 19, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra apzīmējums 32010530205, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

vairāk

6. decembris, 2017

13.janvārī notiks orientēšanās brauciens

Interneta portāls www.autofotoorientesanas.lv 2018.gada 13.janvārī Aizkraukles, Skrīveru, Lielvārdes, Ķeguma, Baldones, Vecumnieku, Iecavas, Jaunjelgavas novados rīkos Lielo orientēšanās braucienu "Skrīveri-Iecava”.

vairāk

6. decembris, 2017

Uz SIA "Aizkraukles KUK" valdes locekļa amatu pieteikušies 8 kandidāti

Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 1.decembrim saņemti 8 pieteikumi uz SIA "Aizkraukles KUK" valdes locekļa amatu, no kuriem ar 5 kandidātiem 11.decembrī tiks veiktas pārrunas.

vairāk

5. decembris, 2017

Par nepadarītu darbu aicina informēt, izmantojot Mobio.lv

Nu jau otro mēnesi Aizkraukles novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izmantot iespēju par novadā esošajām nejēdzībām ziņot pašvaldībai, izmantojot aplikāciju Mobio.lv savā viedtālrunī.

vairāk

1 2 3 4 5