Muzikantu saiets

11. augusts | Piektdiena | Pie pilsētas kultūras nama