Izcenojumi

Aizkraukles novada sporta halles nomas maksa par telpu izmantošanu

Apstiprināta ar Aizkraukles novada pašvaldības Aizkraukles novada domes 27.11.2013. lēmumu Nr.296 (protokols Nr.12, 20.§.).

Pakalpojums Mērvienība Maksa EUR bez PVN
Visas spēļu zāles izmantošana 1 stunda 16.53
Viena spēļu laukuma izmantošana 1 stunda 10.74
Vieglatlētikas zonas izmantošana (skrejceļš, bedre lekšanai) 1 stunda 8.26
Vieglatlētikas zonas izmantošana individuālam treniņam 1 stunda 1.16
Sporta spēļu galdu izmantošana (galda teniss, novuss) 1 cilvēkam 1 stunda 0.41
Tenisa inventāra izmantošana spēlei zālē 1 cilvēkam 1 stunda 3.31
Trenažieru izmatošana   1 reize 1,65
1 mēnesis 14.88
3.mēneši 29.75
Treniņprogrammas sastādīšana  1 cilvēkam 3.31
Īslaicīga telpu lietošana  

1 stunda

3.31
Par īslaicīgu telpu lietošanu m2/mēnesī 2.85
Par vingrošanas, cīņas zāles izmantošanu 1 stunda 2.89
2.stāva vestibila cīņas zāles izmantošana 1 stunda 12.40
Tenisa laukuma īre sporta zālē 1 stunda 5.13

Par sporta zāles izmantošanu otrajā stundā un turpmākajās - apmaksa 50% apmērā no stundas likmes.

 

No maksas par telpu izmantošanu Aizkraukles novada sporta centrā atbrīvoti:

Par spēļu zāles izmantošanu:

1) novada ģimnāzijas skolēnus fizkultūras stundu laikā,
2) novada sporta skolas grupu audzēkņus pēc saskaņota grafika,
3) invalīdi,
4) komandas, kas pārstāv novadu republikas sacensībās (volejbolā, rokasbumbā, basketbolā u.c.) pēc saskaņota treniņu un spēļu grafika,
5) Zemessardzes 55.kājnieku bataljona sastāvu un Jaunsargu Centra audzēkņus fizkultūras nodarbībās pēc saskaņota grafika.

Par vieglatlētikas zonas izmantošanu:
1) novada ģimnāzijas skolēnus fizkultūras stundu laikā,
2) novada sporta skolas grupu audzēkņus pēc saskaņota grafika.

Par visa sporta centra izmantošanu kompleksos sporta - kultūras pasākumos:
1) pasākuma dalībniekus.

Par trenažieru izmantošanu (27.12.2012. domes lēmums Nr.324):
1) novada sporta skolas grupu audzēkņi pēc Sporta centra sastādīta grafika;
2) invalīdi, uzrādot attiecīgu apliecību;
3) pensionāri, uzrādot pensionāra apliecību.

Atlaides 50% piemērojamas pensionāriem un skolēniem, uzrādot attiecīgu apliecību.