Aizkraukles novada Sporta komisija

Komisijas sastāvs Kontakti Piezīmes

Valdis PADOMS - komisijas priekšsēdētājs,
Juris BENJAVS – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Indra BENJAVA – sekretārs,
Aigars ŠALME,
Arvis UPĪTS,
Gundars SPRIŅĢIS,
Brigita KRAUZE.

26182772

valdispadoms
@inbox.lv

Nolikums

(apstiprināts

24.07.2013.

lēm.Nr.185,

grozīts

27.11.2013.)