Aizkraukles novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldībaPašvaldības adrese:

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
Pašvaldības reģ. nr. 90000074812 
Tālrunis: (371) 65133930,
Mobilais tālrunis: (371) 26515254, 
Fakss: (371) 65133934,
E-pasts: dome@aizkraukle.lv,
              info@aizkraukle.lv.
Informācija: www.aizkraukle.lv.

Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2001.gada decembrī, apvienojoties Aizkraukles pilsētai un Aizkraukles pagastam. Novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Aizkraukles pilsētā, Lāčplēša ielā 1A, bet pagastā, Kalna ielā 20, atrodas pašvaldības struktūrvienība - Aizkraukles pagasta pārvalde.

 

Aizkraukles novada pašvaldības rekvizīti maksājumiem:

AS SEB banka
Kods UNLALV2X, 
Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2


AS Swedbank

Kods HABALV22,

Konts LV18 HABA 0551 0006 4775 0

 

Aizkraukles novada pašvaldības nolikums (pdf fails, aktualizēts 21.06.2017.)

 

Pašvaldības administrācijas struktūra (pdf fails)

 

Domes struktūra (pdf fails)

 

Pašvaldības ētikas kodekss (pdf fails)