Vārda dienas svin: Minna, Vilhelmīne
Datums: Pirmdiena, 14. oktobris

Pašvaldība

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101
Pašvaldības reģ. nr. 90000074812
Tālrunis: (371) 65133930,
Mobilais tālrunis: (371) 26515254,
Fakss: (371) 65133934,
E-pasts: dome@aizkraukle.lv,
info@aizkraukle.lv.
Informācija: www.aizkraukle.lv.

Aizkraukles novada pašvaldības rekvizīti maksājumiem:
AS SEB banka
Kods UNLALV2X,
Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2
AS Swedbank
Kods HABALV22,
Konts LV18 HABA 0551 0006 4775 0

 

Pasākumi