Aizkraukles novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, apvienojoties Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas un Neretas novada pašvaldībām. Aizkraukles novada administratīvais centrs ir Aizkraukles pilsēta.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlētā Aizkraukles novada dome. Dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no 19 deputātiem.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kuram ir divi vietnieki. Savukārt par pašvaldības iestāžu darbu atbild un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu koordinē pašvaldības izpilddirektors, kuram ir viens vietnieks.

Dokumenti

Aizkraukles novada pašvaldības nolikums (likumi.lv)