Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) ir 2006. gada 10. februārī novada domes izveidota iestāde.

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

  • nodrošina bērniem un jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • strādā ar bērniem gan individuāli, gan grupās, veicinot sociālo prasmju attīstību;
  • ir bezmaksas interneta pieeja.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

Veļas mazgāšana par vienu mazgāšanas ciklu (līdz 5 kg sausas sašķirotas veļas) ar savu veļas mazgāšanas līdzekli*

1 reize

3,70

0,78

4,48

Dušas pakalpojums (ne ilgāk par 40 minūtēm)*

1 reize

2,78

0,58

3,36