Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) ir 2006. gada 10. februārī novada domes izveidota iestāde.

Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centrs sniedz šādus pakalpojumus:

  • nodrošina bērniem un jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • strādā ar bērniem gan individuāli, gan grupās, veicinot sociālo prasmju attīstību;
  • ir bezmaksas interneta pieeja.