Aizkraukles novada sociālais dienests

Sociālā dienesta darbinieki strādā četrās nodaļās un klientus pieņem sešās teritoriālajās apvienībās un 12 attālinātajos klientu pieņemšanas punktos. Sociālajam dienestam ir 11 struktūrvienības – sociālo pakalpojumu sniedzēji. Lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, līdzīgi kā līdz šim, iedzīvotājam jāvēršas pie dzīvesvietai tuvākā sociālā darbinieka. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un lai nodrošinātu vienmērīgu klientu plūsmu, pirms došanās pie sociālā darbinieka nepieciešams iepriekš pieteikties.

Iedzīvotājiem jāņem vēra, ka jaunie saistošie noteikumi nosaka vienādus sociālās palīdzības (pabalstu) un sociālo pakalpojumu veidus visā Aizkraukles novada teritorijā. Vienmēr aktuālās saistošo noteikumu redakcijas var atrast Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, likumi.lv un pašvaldības interneta vietnē.