Aizkraukles novada sociālais dienests

Aizkraukles novada Sociālais dienests ir Aizkraukles novada domes izveidota iestāde, kura organizē sociālo darbu, nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu un ir atbildīga par valsts deleģēto funkciju pašvaldībai sociālās aizsardzības jomā izpildi.

Sociālā dienesta darbinieki strādā četrās nodaļās:

Aizkraukles novada Sociālajam dienestam ir 11 struktūrvienības – dienas centri, dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi.

Lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, iedzīvotājam jāvēršas pie dzīvesvietai tuvākā sociālā darbinieka. Pirms došanās pie sociālā darbinieka vēlams iepriekš pieteikties un ievērot pieņemšanas laikus. Ar Aizkraukles novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Pakalpojumi”.

Vienmēr aktuālās saistošo noteikumu redakcijas var atrast Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”, likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē.