Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km)
Vasara
15.04-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Mežvēveri–Meļķitāres 0,00 4,66 C C
Stepiņi–Plēsas–Papardes 0,00 5,09 D D
Brūveri–Aizpuri–Dūjas 0,00 3,95 D D
Aizpuri–Ausekļu ceļš 0,00 0,64 D D
Veldzes–Pienotava–Mucenieki 0,00 0,90 D D
Veldzes–Apariņas 0,00 0,80 D D
Bitēni–Kalna Baloži 0,00 3,30 C C
Autoceļš A6–Lielmaņi 0,00 0,50 D D
Aizkraukles baznīca–Lejas žagari 0,00 0,675 D D
Ratupītes–Senleja–Aizkraukles luterāņu baznīca 0,00 3,72 D D
Jaunāres–Ārītes 0,00 1,85 D D
Stepiņi–Vecpadegas 0,00 1,84 D D
Ībēni–Piegāzes 0,00 0,90 D D
Lauku iela-Upmaļi 0,00 2,014 C C
Rubeņi–Dzeņi–Kalna iela 0,00 0,91 D D
Ausmas–kapi 0,00 1,47 D D
Gailitāres–Skrīveru pagasta robeža 0,00 1,692 D D
Plēsu pagrieziens–Aizkraukles kūdras purvs 0,00 2,43 D D
Asni–Ritsalas 0,00 1,965 D D
Sirmēni–Cepurnieki 0,00 1,095 D D
Kalna iela–Veldzes 0,00 0,82 D D
Aizpuru krusts–Ignati 0,00 0,30 D D
Palejkalni–Imantas 0,00 1,20 D D
Birzītes–Strautnieki 0,00 1,71 D D
Veco kapu ceļš 0,00 0,20 D D
Meļķitāres–Vīganti 0,00 1,68 D D
Kalna iela–Kalna Upmaļi 0,00 0,176 D D
Daugavkrasti 0,00 0,80 D D
Senleja–Saķis 0,00 1,44 D D
Kalna iela 0,00 1,60 B C
Birzes iela 0,00 0,50 C C
Liepu iela 0,00 0,40 D D
Lauku iela 0,00 0,60 C C
Lejas iela 0,00 0,20 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 1,60 0,00
C klase: 11,07 12,67
D klase: 39,35 39,35
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Krievciema dzirnavas–Karjers 0,00 0,81 D D
Āžu purvs–Ķūģi  0,00 1,55 D D
Juču pārbrauktuve–Āpēni 0,00 4,03 D D
Pļaviņu apvedceļš–Juči 0,00 0,72 D D
Ķūģu ceļš–Juču pārbrauktuve  0,00 0,65 D D
Dankeri–Silmalas 0,00 0,77 D D
Liepas–Āpēni 0,00 1,925 D D
Apvedceļš–Ķūģu ceļš 0,00 0,42 D D
Gostiņi-Apvedceļš–Spridzēni 0,00 5,31 D D
Skujaiņi–Vējiņi 0,00 0,35 D D
Karjers–Juči 0,00 0,20 D D
Ķūģi caur Liepām 0,00 1,32 D D
Vesetnieki–Straumēni 0,00 1,20 D D
Malkalni–Boksti 0,00 2,25 D D
Aizkalnieši–Aizmata 0,00 0,60 D D
Juču pārbrauktuve–Lejnieki 0,00 0,50 D D
Klauģi–Mežrijas-Vecāres 0,00 5,00 D D
Īvānu iela–Lejasīvāni 0,00 0,285 D D
Avotiņi–Bērziņi 0,00 0,90 D D
V924 1km–Lāči 0,00 1,33 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 0,00 0,00
D klase: 12,07 12,07

Autoceļa nosaukums

Posma sākums (km)

Posma beigas (km)
Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Jaunkalni–Lanti 0,00 3,00 D D
Lobes ceļš–Jauneles–Ozoli 0,00 0,35 D D
Lobes ceļš–Bāliņi 0,00 1,00 D D
Lobes ceļš–Dubļaines 0,00 0,50 D D
Gregersons–Purvs 0,00 0,68 D D
Senči–Dzērvēni 0,00 0,26 D D
Cenši–Grīvas 0,00 1,09 D D
Cenšu izgāztuve–Sūnas 0,00 0,43 D D
Blankas–Zemgaļi–Vecāriņi 0,00 2,65 D D
Spārniņi–Kasparīši–Plepi–Mirtes 0,00 2,39 D D
Gaidupes–Priežukalns 0,00 1,04 D D
Bebrupes tilts–Purmaļi 0,00 1,66 D D
Ozoli–Lobe 0,00 8,81 D D
Lauciņi–Vidusmitri 0,00 1,52 D D
Ausmas–Cūkkalns 0,00 1,25 D D
Pērses tilts–Āpšukalns 0,00 2,02 D D
Mehāniskās darbnīcas–Stalidzēni 0,00 0,98 D D
Ozolu ceļš–Vītoli 0,00 0,40 D D
Zutēnu kapi–Lidlauks 0,00 0,58 D D
Skaras–Madaras 0,00 0,23 D D
Lācīši–Romas katoļu baznīca 0,00 0,15 D D
Mežaparka–Kaktiņi–Dzērvītes 0,00 0,47 D D
Gāzenieki–gāzes stacija 0,00 0,34 D D
Plepu ferma–Plepi–Margas 0,00 0,42 D D
Jaunceltnes–Šļakāni 0,00 0,659 D D
Jaunbebru parks–Audēji 0,00 0,23 D D
Crābiņas–Bērziņi 0,00 0,49 D D
Vilkāres–Beņķi–Vecāriņi 0,00 3,89 D D
Ceļš–Zālītes 0,00 0,05 D D
Pagastmāja–Kalnieši 0,00 0,46 D D
Koknese–Ērgļu ceļš–Vīndedzes 0,00 0,50 D D
Menģeles ceļš–Vijas 0,00 0,50 D D
Tupešāni–Kroglejas 0,00 3,32 D D
Domēni–Vēži 0,00 1,54 D D
Rudzīši–Jaundzērvēni 0,00 1,095 D D
Cenšu izgāztuve–Sūnas 0,00 0,43 D D
Rožkalni–Birzes 0,00 0,584 D D
Zutēnu kapi–Virši 0,00 0,20 D D
Riemeri–Bebriņi 0,00 1,51 D D
Riemeri–Vijas–Šturnes 0,00 0,72 D D
Ceļš gar Avotiem uz Bērnudārzu 0,00 0,19 D D
Ceļš–uz bērnudārzu gar Ziediem 0,00 0,15 C C
Blankas–Mucenieki 0,00 0,41 D D
Blanku ceļš–Purva Siljāņi 0,00 0,55 D D
Saulaines–Pasiles–Mežaparks 0,00 1,87 D D
Saulaines–Lejasbrencēni 0,00 0,46 D D
Brencēni–Stalidzēni 0,00 1,51 D D
Pilskalni–Dārzniecība–Ausekļi 0,00 0,52 C C
Bebri Stalidzēni–Spārniņi 0,00 3,15 C C
Mežaparks–Pīlādži 0,00 0,94 D D
Ataugas–Lācīši 0,00 0,11 D D
Irbītes–Audzēres 0,00 0,48 D D
Lobes ezers–tilts 0,00 0,90 D D
Ošāji–Aļēni 0,00 0,78 D D
Ošāji–Aliņas 0,00 0,51 D D
Kalnāji–Rudiņi 0,00 0,47 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 3,82 3,82
D klase: 57,58 57,58

Autoceļa nosaukums

Posma sākums (km)

Posma beigas (km)

Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.

Lielais ceļš–Rukmaņi

0,00 4,04 D D
Lielais ceļš–Māršavas 0,00 2,16 D D
Tapaskrogs–Daudzese 0,00 4,16 D D
Rožkalni–Baznīckalns 0,00 4,61 D D
Kalniņi–Aurmaņi 0,00 1,65 D D
Sproģi–Mucenieki 0,00 3,57 C C
Maršavas–Kalniņi 0,00 1,20 D D
Bērnudārzs–Ķeikāni–Kučpintes 0,00 3,69 D D
Ceriņi–Jaunsērene 0,00 1,88 D D
Lielais ceļš–Zeltiņi 0,00 2,93 D D
Irbes–Vecumnieki 0,00 0,60 D D
Biķernieki–Būmaņi 0,00 1,42 D D
Daudzese–Lejiņas 0,00 1,08 D D
Strempeļi–Circeņi 0,00 0,81 D D
Skambēni–Smaļķi 0,00 0,90 D D
Mucenieki–Lūni 0,00 0,31 D D
Darbnīcas–Smaļķu kapi 0,00 0,99 D D
Vecumnieki–Kūmustrauts 0,00 0,62 D D
Vecumnieki–Beles 0,00 0,65 D D
Caunes–Kalnieši 0,00 0,67 D D
Karjers–Jaungailīši 0,00 1,14 D D
Robežnieki–Stampu pārbrauktuve 0,00 1,81 D D
Robežnieki–Pupiņas 0,00 1,38 D D
Veckunči–Ģīzes 0,00 1,91 D D
Smaļķukapi–Pagasta robeža 0,00 1,01 D D
Strautiņi–Trepēni 0,00 1,07 D D
Strautiņi–Korkules 0,00 0,86 D D
Vilāni–Pureņi 0,00 0,30 D D
Jaunsērene–Druknas 0,00 0,64 D D
Druknas–Kalnarozes 0,00 0,97 D D
Stampu pārbrauktuve–Māršavas 0,00 0,56 D D
Daudzese–Putrēni 0,00 1,30 D D
Strautiņi–Lejas Kaktieši 0,00 1,14 D D
Lielaisceļs–Kroņkalni 0,00 0,63 D D
Krautuve–Viadukts 0,00 0,71 D D
Lieljorģelēni–Mazjorģelēni 0,00 0,18 D D
Pelši–Strautiņi 0,00 3,42 D D
Gundegu iela 0,00 0,161 D D
Rudzīšu iela 0,00 0,456 D D
Dzintaru iela 0,00 0,291 D D
Zīļu iela 0,00 0,271 D D
Egļu iela 0,00 0,316 D D
Pagasta iela 0,00 0,555 C C
Kārklu iela 0,00 0,109 D D
Tirgus iela 0,00 0,287 D D
Veikala iela 0,00 0,128 C C
Bānīša iela 0,00 0,34 D D
Dārdedzes iela 0,00 0,177 D D
Vītolu iela 0,00 0,102 D D
Ķeikānu iela 0,00 0,316 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase:

0,00

0,00

B klase:

0,00

0,00

C klase:

4,25

4,25

D klase:

56,23

56,23

Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
 Centrs–Doktorāts 0,00 0,78 D D
 Akācijas–Attīrīšanas iekārtas 0,00 0,26 D D
 Druviņas–Madaras 0,00 0,20 D D
 Laimdotas–Dālderi 0,00 0,74 D D
 V917 Vietalva–Sausnēja–Irši 0,00 1,50 D D
 Ūdenskrātuve–Vietalvas ceļš 0,00 0,97 D D
 Robiņi–Aijas 0,00 0,19 D D
 Kapi–Aizupes 0,00 0,50 D D
 Kapi–Ieviņas–Abelīte 0,00 0,12 D D
 Kapi–Ieviņas–Abelīte 0,98 1,10 D D
 Sarmas–Granīti 0,00 0,12 D D
 Sumbri–Zemitāni 0,00 1,20 D D
 Spuldzenieki–Ķieģeļnieki 0,00 1,13 D D
 Spuldzenieki–Vālodzes 0,00 0,54 D D
 Dūjas–Niedrītes  0,00 1,72 D D
 Upesgrīvas–Dzelmes 0,00 1,20 D D
 Auzāni–Dambīši 0,00 0,50 D D
 Irši–Krustupji 0,00 0,12 D D
 Mētras–Krustupji 0,12 0,44 D D
 Irši–Krustupji 0,44 1,23 D D
 Pērles–Mežāres 0,00 2,75 D D
 Surmīši–Pērles 0,00 0,70 D D
  Pērles–Bāzmas 0,00 0,23 D D
 Palejas–Lielkalni 0,00 1,33 D D
 Vilkāres–Slapsiles 0,00 5,01 C C
 Pamati-Gravas 0,00 0,32 D D
 Laidas–Sauleskalni 0,00 0,74 D D
 Ilgneši–Mežvidi 0,00 0,65 D D
 Dzidras–Melderi 0,00 0,22 D D
 Jirjeni–Melderi 0,22 4,90 D D
 Namiķi–Gobas 0,00 1,19 D D
 Aizas–Krastmaļi 0,00 0,87 D D
 Ielejas–Indrāni 0,00 0,13 D D
 Meņģele–Zirnīši 0,00 0,89 D D
 Meņģele–Liepkalne 0,00 1,27 D D
 Krustojums–Magones 0,00 1,08 D D
 Bluķi–Rāceņi 0,00 0,11 D D
 Dzirnavas–Ezerkalni 0,00 0,11 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 5,01 5,01
D klase: 30,29 30,29
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10
Ziema
16.10.-15.04.
Ceturtā kvartāla ceļš 0,00 0,55 C C
Andreja Kampara dambis 0,00 1,422 A A
Jēkabpils iela 0,00 0,784 A A
Jaunā iela 0,773 1,191 C C
Meža iela 0,00 1,38 C C
Saules iela 0,773 1,072 D D
Ceriņu iela 0,00 0,47 D D
Strūgu iela 0,00 0,322 D D
Stirnu iela 0,00 0,25 D D
Zaļās Noras iela 0,00 0,53 D D
Bērzu iela 0,00 0,352 C C
Andreja Pumpura iela 0,00 0,236 D D
Brīvības iela 0,00 1,18 A A
Elizabetes Magdalēnas iela 0,00 0,445 C C
Uzvaras iela 0,00 1,28 C C
Lāčplēša iela 0,00 0,516 D D
Jelgavas iela 0,00 1,343 A A
Jura Ozola iela 0,00 0,24 D D
Skolas iela 0,00 0,259 C C
Kalna iela 0,00 1,456 C C
Badaraga ceļš 0,00 1,20 D D
Sporta iela 0,00 0,273 C C

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 4,73 4,73
B klase: 0,00 0,00
C klase: 6,41 6,41
D klase: 4,06 4,06
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Barona iela un Saulgriežu iela 0,00 0,6 D D
Jaunā iela 0,00 0,4 D D
Turņa iela 0,00 0,1 D D
Akāciju iela 0,00 0,77 C C
Sofijas gatve 0,00 0,605 C C
Jāņu iela 0,00 0,197 D D
Kalna iela 0,00 0,25 D D
Pumpura iela 0,00 0,11 D D
Buļļu un Vizbuļu iela 0,00 0,68 D D
Pils iela 0,00 0,42 D D
Rītermuižas iela un Rītergatves iela 0,00 0,68 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 1,38 1,38
D klase: 3,44 3,44
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Stacijas iela 0,00 0,146 C C
Dzeņu iela 0,00 2,165 B B
Zemeņu iela 0,00 0,738 C C
Līgo iela 0,00 0,759 D D
Parka iela 0,00 0,965 C C
Blaumaņa iela 0,00 0,211 D D
Melioratoru iela 0,00 0,862 B B
Austrumu iela 0,00 0,586 C C
Mednieku iela 0,00 0,165 D D
Hanzas iela 0,00 0,572 B B
Ausekļa iela 0,00 0,14 D D
Dārza iela 0,00 0,129 D D
Māras iela 0,00 0,143 D D
Miera iela 0,00 0,341 D D
Saules iela 0,00 0,154 D D
Raiņa iela 0,00 0,228 C C
Draudzības iela 0,00 0,099 D D
Daugavas iela 0,00 1,454 C C
Aveņu iela 0,00 0,117 D D
Liepu iela 0,00 0,109 D D
Meža iela 0,00 0,798 C C
Pērses iela 0,00 0,189 D D
Krasta iela 0,00 0,214 D D
Upes iela 0,00 0,222 D D
Ievu iela 0,00 0,052 D D
Raudupes iela 0,00 0,139 D D
Lakstīgalu iela 0,00 0,706 D D
Dzirnavu iela 0,00 0,381 D D
Tilta iela 0,00 0,117 D D
1905,gada iela uz Baznīcas kapiem 0,00 0,341 D D
1905,gada iela uz Jaunmājām 0,00 0,138 D D
Viršu iela 0,00 0,502 D D
Bērzu iela 0,00 0,221 D D
Izgāztuves ceļš 0,00 0,355 D D
Pļavu iela 0,00 0,242 D D
Lāčplēša iela 0,00 0,324 B B
Indrānu iela  0,00 0,517 C C
Indrānu iela  0,00 0,517 C C
Sporta iela 0,00 0,419 C C
Rožu iela 0,00 0,23 D D
L,Laicena iela 0,00 0,45 C C
1905, gada ielas atzars uz 1905,gada ielu 51 0,00 0,081 D D
Dzirnavu ielas atzars 0,00 0,135 D D
Ābeļu iela 0,00 0,095 D D
Melioratoru ielas pagarinājums 0,00 0,503 D D
1905,gada iela 0,00 3,30 B B
Estrādes iela 0,00 0,73 C C
Vārpu iela 0,00 0,68 D D
Kaplava–Gailīši 0,00 3,58 C C
Lipši–Lazdas 0,00 3,05 D D
Vecā šoseja–Kaplava 0,00 2,58 D D
Līdums –Auliciems 0,00 1,10 C C
Bidēgi–Auliciems 0,00 4,74 C C
Bilstiņi–Atradze 0,00 2,78 C C
Karjers–Urgas 0,00 3,01 D D
Ziediņi–Sala 0,00 1,30 D D
Ratnicēni–Austrumi 0,00 3,00 D D
Gaiļi–Atradze 0,00 2,27 C C
Spruļi–Birznieki–Pauliņi 0,00 5,63 D D
Bormaņi–Upeslīči 0,00 4,71 B B
Vecā šoseja–Kalavoti 0,00 2,26 D D
Spīdolas–Ūsiņi 0,00 4,29 D D
Bormaņi–Līvānu mājas 0,00 0,38 C C
Alēni–Ieviņas 0,00 0,52 D D
Bilstiņi–Atradze 0,00 0,08 C C
Mētras –Heltes 0,00 0,51 D D
Reiņi–Noras 0,00 0,95 D D
Bitenieki–Circeņi 0,00 0,62 D D
Saulieši–Noras 0,00 0,91 D D
Rožlejas–Dolieši 0,00 0,49 D D
Ķerkavas–Salas 0,00 0,77 D D
Mazvecsviļi–Aizelkšņi 0,00 2,56 D D
Ratnicēni–Ragāļi 0,00 3,62 D D
Lakstīgalu iela–Kalna Asmi 0,00 0,33 D D
Bormaņi–Upeslīču atzars 0,00 0,22 D D
Bormaņi–Upeslīču atzars uz Vecsviļiem 0,00 0,51 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 11,93 11,93
C klase: 22,48 22,48
D klase: 45,04 45,04
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Radzes–Apaļi 0,00 1,17 D D
Zvirgzdiņi–Bumbieri–Vites 0,00 0,60 D D
Žagari–Līdumnieki 0,00 1,00 D D
Bērzāji–Birznieki 0,00 1,50 D D
Svarēni–Gobas 0,00 2,00 D D
Krejotava–Stadelnieki 0,00 4,69 D D
Kukāres ceļš 0,00 0,94 D D
Susejas–Segliņi 0,00 1,20 D D
Lauski–Druviņas 0,00 1,20 D D
Brālīši–Skujnieki 0,00 0,75 D D
Zalvītes tilts–Priedes kapi 0,00 0,24 D D
Ceļš gar Līčiem 0,00 1,42 D D
Ērberģe–Mazdīči–Aizupes 0,00 5,15 D D
Māliņi–Mālvepri 0,00 2,14 D D
Krasti–Zaķi 0,00 3,04 D D
Lazdiņi–Viesītes upe 0,00 2,43 D D
Jautri–Purva–Bērziņi 0,00 1,23 D D
Krasti–Poļi–Baloži 0,00 4,00 D D
Zaķi–Upes mala 0,00 0,50 D D
Bērzi–Plēsumi 0,00 0,88 D D
Upmaļi–Krāces 0,00 4,41 D D
Dus Virši–skola–Brūveri–Mēmele(posms 0,00 6,87 C C
Lūki–Priedkalni 0,00 0,67 D D
Mazzalves pamatskola (piebraucamais ceļš) 0,00 0,27 D D
Ceļš pie mežniecības 0,00 0,19 D D
Čulkas–Ramaņi 0,00 0,38 D D
Liepiņas–Krāces 0,00 0,73 D D
Dus Virši–skola–Brūveri–Mēmele 0,00 0,94 C C
Liepu iela 0,00 0,51 C C
Susejas iela 0,00 0,98 D D
Zaļā iela 0,00 1,37 C C
Ziedoņu iela 0,00 0,50 D D
Skolas iela 0,00 1,18 C C

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 9,93 9,93
D klase: 44,21 44,21
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Līčupes–Gredzeni 0,00 1,36 D D
Krogzemji–Čaidāni 0,00 1,19 C C
Kupšāni–Vecupe 0,00 2,11 D D
Drusti–Muldenieki 0,00 1,50 D D
Drusti–Svajāni 0,00 1,30 C C
Svajāni–Jaundrusti 0,00 0,77 D D
Svajāni–Ķāži 0,00 0,97 D D
Ķāži–Mūrnieki 0,00 1,52 D D
Tīlāni–Ziemalāni–Lakši 0,00 1,60 D D
Pēternieki–Budviķi 0,00 2,70 D D
Ārupes–Zaļumnieki 0,00 1,63 D D
Jāķelāni–Visdarbi 0,00 3,07 C C
Voicāni–Kažociņi 0,00 1,65 D D
Tīlāni–Straumēni 0,00 2,09 D D
Jāķelāni–Siksnāni 0,00 1,62 D D
Grundes–Puļpi 0,00 2,08 D D
Grundes–Mazberģi 0,00 2,08 D D
Liepiņas–Golāres 0,00 2,01 D D
Brīvāres–Aukstuļi 0,00 3,43 C C
Riekstiņskola–Riekstiņi 0,00 0,53 D D
Ilgas–Virsaiši 0,00 0,43 D D
Kalnāres–Putniņi 0,00 1,13 C C
Nereta–Stopāni 0,00 2,02 D D
Buividas–Krūtiņas 0,00 0,89 D D
Suvainišķi–Brantāni 0,00 2,84 C C
Buividas– Suvainišķi 0,00 4,16 C C
Kalnarāji–Rasas 0,00 4,27 D D
Rasas–Brūveri 0,00 3,60 C C
Skrīveri–Žīguri 0,00 0,50 D D
Ķišķi–Gatves 0,00 2,32 D D
Radiņi–Stērķēni 0,00 2,59 D D
Kalēju iela–TA Nereta 0,00 0,33 D D
Evitas–Stariņi 0,00 0,172 D D
Grāvmaļi–Miezāni 0,00 0,63 D D
Noras–Valašiņas 0,00 0,92 D D
Rosmes–Bungātāji 0,00 0,25 C C
Svajāni–Andrejskolas tilts 0,00 0,30 C C
Parka iela 0,00 0,102 D D
Liepu iela 0,00 0,165 D D
Zaļā iela 0,00 0,167 C C
Jāņu iela 0,00 0,377 C C
Klusā iela 0,00 0,284 C C
Upju iela 0,00 1,318 D D
Ziedu iela 0,00 0,535 C C
Pasta iela 0,00 0,404 C C
Jaunsudrabiņa iela 0,00 0,541 C C
Kalna iela 0,00 0,528 C C
Saules iela 0,00 0,164 C C
P. Lodziņa iela 0,00 1,317 C C
Raiņa iela 0,00 0,172 C C
Nākotnes iela 0,00 0,819 C C
Draudzības iela 0,00 0,187 D D
Dārza  iela 0,00 0,264 D D
Kalēju iela 0,00 1,826 C C

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 28,40 28,40
D klase: 43,33

43,33

Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Aparāni–Audzes–Inguži 0,00 1,22 D D
Āniņi–Spigas–Putniņi 0,00 1,48 D D
Bracāni–Vīņaukas–Palsāni 0,00 1,90 D D
Brīvkalni–Viesjāņi 0,00 0,91 D D
Eglītes–Kārkliņi 0,00 0,64 D D
Gateri–Liniņi–Ābolkalni 0,00 1,80 D D
Gērķi–Izkalni–Odiņi 0,00 2,30 D D
Gricgale–Pieči–Gudiņi 0,00 5,20 D D
Gricgale–Virsaiši–Tauriņi 0,00 1,06 D D
Kalna Stridzēni–Biedraines 0,00 1,20 D D
Katlu māja–Ezerkrasti 0,00 0,60 D D
Kļaviņas–VFM 0,00 1,10 D D
Kubuļi–Vilciņi 0,00 0,20 D D
Ķeseles–Putniņi 0,00 0,90 D D
Lauciņi–Mežāres 0,00 0,70 D D
Mežvidi–Zemgaļi–Mežāres 0,00 1,90 D D
Mēmeles ceļš–Šķirēni 0,00 0,50 D D
Mičūnes–Porieši–Skosas 0,00 1,06 D D
Pilītes–Miši–Vēži 0,00 2,92 D D
Pumpuri–Āniņi–Poģeles 0,00 5,31 D D
Rankaļi–Mūrnieki 0,00 0,60 D D
Skruži–Andrejskolas tilts 0,00 6,15 D D
Skujupi–Ancīši 0,00 0,51 D D
Strobuki–Pilskalniņs 0,00 0,50 D D
Strobuki–Lietuvas Republika 0,00 2,50 C C
Vanagu ceļš–Andrejskolas ceļš 0,00 5,10 D D
Ziediņi–Kurpnieku karjers 0,00 1,24 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 2,50 2,50
D klase: 47,00 47,00
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Robežnieki-Bajāri–Aperāni  0,00 7,91 D D
Lažģi–Jauči 0,00 1,71 D D
Seces–Boķi 0,00 6,52 C C
Veģi–Ļūdāni 0,00 0,27 D D
Dāziņi–Eglaines 0,00 1,97 D D
Smiltiņi–Baloži 0,00 1,10 D D
Baznīca–Vecā skola 0,00 2,05 D D
Lauri–Vecumnieki 0,00 1,33 C C
Kauļi–Daugavas akmens 0,00 1,85 D D
Sece–Šķibas 0,00 0,83 D D
Torņa iela 0,00 0,90 C C
Brāļu kapi–Allažas 0,00 4,41 D D
Dalbes–Lāči 0,00 3,65 D D
Zīlītes–Allažas 0,00 3,70 D D
Upmaļi–Aizpurves 0,00 4,27 D D
Vītaures–Talsiņi 0,00 1,96 D D
Šķitiņi–Stalāni 0,00 3,67 D D
Sniķeri–Zemgaļi 0,00 1,33 D D
Dobelnieki–Šņornieki–Vītaures 0,00 2,00 D D
Seces stacija–Dīķi 0,00 2,00 C C
Bristāni–Virsaiši 0,00 0,36 D D
Pučiņas–Lullīši 0,00 1,61 D D
Vilkastes–Salsaņči 0,00 2,76 D D
Lauri–Torņa iela 0,00 0,41 D D
Jaunie kapi–Grīvas 0,00 0,48 D D
Stari–Stacija 0,00 0,32 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 48,62 48,62
C klase: 10,75 10,75
D klase: 48,62 48,62
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
DUS–Sprēgas 0,00 1,20 C C
Grāvkalēji–Krieviņi 0,00 7,20 C C
Jakšani–Ozoliņi 0,00 1,10 D D
Kalnozoli–Mežvēveri 0,00 0,80 D D
Lazdas–Porieši 0,00 1,10 D D
Lazdas–Seces Robeža 0,00 0,90 D D
Lejaspidras–Cīruļi 0,00 1,00 D D
Lejaspaines–Smaļķi 0,00 3,50 D D
Parģīzes–Krolīši 0,00 1,90 D D
Pliķi–Dobelnieki 0,00 3,50 D D
Radzes–Kalnāres 0,00 0,30 D D
Robeži–Dīķi 0,00 0,70 D D
Taurītes–Stārķi 0,00 3,20 D D
Zemgaļi–Kalna Miķeļi 0,00 2,60 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 8,40 8,40
D klase: 20,60 20,60
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Osēni–Margas 0,00 1,98 D D
Vīksnas–Lejasmucenieki 0,00 4,02 D D
Stirnu ceļš 0,00 1,67 D D
Veibēni–Veclejiņas 0,00 2,31 C C
Braslas upe–Silamices 0,00 5,70 C C
Skrīvri–Līči–Bolšāres–Veibēni 0,00 10,38 C C
Dīvajas iela–Mucenieki 0,00 4,04 C C
Robežas–Kapčas 0,00 2,35 D D
Viesturi–Glāzšķūnis 0,00 5,19 D D
Apsēni–Rudiņi 0,00 2,59 C C
Veckrieviņi–Klošāres 0,00 1,08 D D
Apsēni–Oglenieki 0,00 0,61 C C
Tilta iela–Vecsprūdiņi 0,00 3,43 C C
Jaunāres–Salapi 0,00 0,99 D D
Uplejas–Silmači 0,00 2,96 C C
Irbes–Erci 0,00 1,45 D D
Daugavas paliena 0,00 2,36 D D
Uplejas–Jaunsprūdiņi 0,00 3,94 C C
Institūts–Piegāzes ceļš 0,00 0,40 D D
Kaktiņi–Mazā sporta iela 0,00 1,40 D D
Lielkažoki–Stūrīši 0,00 3,94 C C
Pīlādžu iela–Viesturi 0,00 1,06 D D
Kalnieši–Slaviešēni 0,00 0,79 D D
Jaunzemitāni–Viesturi 0,00 2,20 D D
Ramziņu izgāztuves ceļš 0,00 0,43 D D
Vecās kapsētas ceļš 0,00 0,60 C C
Estrādes ceļš 0,00 0,356 D D
Sateku ceļš 0,00 0,30 D D
Pansionāta ceļš 0,00 0,60 D D
Pievedceļš Skrīveru stacijai 0,00 0,30 B C
Kalna iela 0,00 1,597 C C
Tilta iela 0,00 0,24 B B
Kastaņu iela 0,00 0,316 C C
Dārza iela 0,00 0,33 D D
Andreja Upīša iela 0,00 1,155 C C
Liepu iela 0,00 0,282 C C
Dzelzceļnieku iela 0,00 1,034 C C
Mazā sporta iela 0,00 0,312 D D
Sporta iela 0,00 1,13 C C
Andreja Pumpura iela 0,00 0,60 D D
Ziedu iela 0,00 0,896 C C
Sila iela 0,00 0,80 C C
Smilšu iela 0,00 0,447 C C
Lakstīgalu iela 0,00 0,75 C C
Ābeļu iela 0,00 0,407 D D
Robežu iela 0,00 0,453 C C
Draudzības iela 0,00 0,682 C C
Ozolu iela 0,00 0,483 C C
Artūra Piegāza iela 0,00 0,513 C C
Aizkraukles iela 0,00 0,564 C C
Pīlādžu iela 0,00 0,90 C C
Zaļās zemes iela 0,00 0,60 C C
Sprīdīša iela 0,00 0,622 C C
Piekrastes iela 0,00 0,488 C C
Upes iela 0,00 0,449 D D
Dīvajas iela 0,00 1,393 B B
Birzes iela 0,00 0,975 C C
Gaismas prospekts 0,00 0,278 C C
Ošu iela 0,00 0,584 D D
Reinholda iela 0,00 0,913 C C
Miera iela 0,00 0,427 D D
Bērzu iela 0,00 0,726 C C
Zemkopības institūta iela 0,00 2,40 D D
Lielkažoku iela 0,00 0,53 C C
Mazā Piekrastes iela 0,00 0,30 D D
Pulksteņupītes iela 0,00 0,25 D D
Siksnēnu iela 0,00 0,20 D D
Vēja iela 0,00 0,20 C C
Meža iela 0,00 0,30 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 1,93 1,63
C klase: 57,83 58,13
D klase: 35,19 35,19
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Mežmales–Rijnieki     0,00 1,31 D D
Laužkalni–Skābuči 0,00 1,30 D D
Zemgales iela 0,00 0,255 D D
Ērgļi–Stalāni 0,00 0,85 D D
Jaunieši–Ūbeļi 0,00 5,51 D D
Ceļinieki–Ozolsalas 0,00 7,36 D D
Jaunieši–Kandavas 0,00 2,10 D D
Kandavas–Ķukuļi 0,00 1,17 D D
Vēsmas–Lejasķorži 0,00 0,73 D D
Ķieģeļnieki–Sirsniņas 0,00 1,50 D D
Ūbeļi–Auri–Saulkrasti 0,00 2,13 D D
Migļi–Ādmiņi 0,00 2,22 D D
Burtniki–Grūble 0,00 0,95 D D
Kalnaķorži–Rudiņi 0,00 0,95 D D
Saulkrasti–Salenieki 0,00 2,87 D D
Kalēji–Čuksteļi 0,00 1,96 D D
Barisona muzeja piebraucamais ceļš 0,00 0,19 D D
Vadiņi–Upmalnieki 0,00 2,06 D D
Ķirši–Saulgozes 0,00 1,35 D D
Vīgantes parks Muktiņi 0,00 2,42 D D
Viļņi–Puķītes 0,00 1,27 D D
Kļavas–Staņģu kapi 0,00 0,50 D D
Papardes–Zalāni 0,00 1,06 D D
Papardes–Brantānu kapi 0,00 0,23 D D
Muktiņu ciemats 0,00 0,69 D D
Stalāni–Vizbuļi 0,00 1,45 D D
Randāni–Dārtiņas–Krūmāji 0,00 2,01 D D
Centra ciemata ceļš 0,00 0,52 D D
Krastadopeļu ceļš 0,00 0,25 D D
Klintis–Vējiņi 0,00 0,79 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 0,00 0,00
D klase: 47,96 47,96
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Darbnīcas–Zvanītāji 0,00 3,41 D D
Kļavāji–Krēsliņi 0,00 4,69 D D
Kļavāji–Staltāni 0,00 5,753 D D
Kalni–Zalaki 0,00 11,63 D D
Sunākste_Puņi–Strobuči 0,00 5,07 D D
Zibšņi–Melnupīte 0,00 0,17 D D
Krustiņi–Zīdriķi 0,00 0,44 D D
Stiebriņi–Vildavas 0,00 4,29 D D
Zvanītāji–Sprīdīši 0,00 3,03 D D
Imanti–Sillāres 0,00 0,23 D D
Ābelīte–Ārguļi 0,00 0,2 D D
Puņi–Kalna Beitāni 0,00 1,11 D D
Vaivariņi–Ceriņi 0,00 1,84 D D
Skolas ceļš 0,00 0,31 D D
Lapsukalni–Stabiņi 0,00 0,97 D D
Viesjāni–Grūbele 0,00 2,53 D D
Zemturi–Stradiņi 0,00 0,92 D D
Ozoliņi–Mežsētas 0,00 1,33 D D
Druvāni–Karpas 0,00 0,64 D D
Liepkalni–Svikļi 0,00 1,02 D D
Cirši–Piksteres ezers 0,00 0,9 D D
Jauntaimiņi–VC 0,00 1,57 D D
Stūrīši–Sproģi 0,00 1,91 D D
Liniņi–Kapi 0,00 0,17 D D
Lazdas–Zemdegas 0,00 0,65 D D
Pīpji–Karjers 0,00 0,32 D D
VC–Taimiņi 0,00 0,45 D D
Kalēji–Ezers 0,00 0,16 D D
Darbnīcas–Kalna Ārguļi 0,00 0,44 D D
Darbnīcas–Attīrīšanas iekārtas 0,00 0,21 D D
Mimāni–Silmači 0,00 1,2 D D
Pēterbuša–Ataugas 0,00 0,32 D D
Kalnāju iela  0,00 0,209 D D
Bērzu iela  0,00 0,255 D D
Skolas iela 0,00 0,58 C C

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 0,58 0,58
D klase: 57,88 57,88
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Siljāņi–Pērses tilts 0,00 0,730 D D
V916–Siljāņi–Aizkalnes–V916 0,00 6,48  C C
VēresvVidzemnieki 0,00 1,31  D D
V942–Kalna Vēres–Vēres–Iegrīvas 0,00 2,86  D D
Kungāres–Kapmalieši (P78-Liepiņas)  0,00 3,14  D D
Benckalni–Vietalvas baznīca 0,00 4,73 D D
BaznīcavEstrāde 0,00 2,15 D D
Stabiņi–Latas 0,00 1,56 D D
Kalviļumi–Balodēni–Ormaņi 0,00 3,30 D D
Vērsēni-Dzegužkalni 0,00 3,53 D D
Vērsēni-Reļi-Ķušnēri 0,00 2,16 D D
Auderi–Vērsēni 0,00 2,65 D D
Kalēni–Vicmuižas 0,00 2,81  D D
Akmentiņi–Gērcēni 0,00 4,85 D D
Baltā māja–Sidrabītes-V915 0,00 1,70 D D
V916–Rempi–Pendēri–Lācīši 0,00  1,50 D D
Indras–Lācīši 0,00 1,32 D D
Baznīcas ceļš–Vietalva 0,00 0,140 D D
Apaļi–Pērses upe 0,00 0,42 D D
V915–Apaļi–Plantācija 0,00 3,52 D D
Kaļviļumi–Dieči 0,00 0.31 D D
V998 1km–Vietalvas kapi 0,00 0.605 D D
Kaļvenci–Vārpas 0,00 1.21 D D
 Vecozolu iela–Vietalvas sūknētava 0,00 0,30 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 0,00 0,00
D klase: 25,82 25,82
Autoceļa nosaukums Posma sākums (km) Posma beigas (km) Vasara
15.04.-16.10.
Ziema
16.10.-15.04.
Dingas–Bincāni 0,00 0,89 D D
Zalve–Kapudruvas 0,00 7,47 D D
Sproģi–Tīrumi–Kalnadruvas–Vēveri 0,00 3,9703 D D
Spriciņi–Jaunjurēni 0,00 0,81 D D
Sierotava–Vīguļi–Dumbrāji 0,00 3,70 D D
Vilkupe–Vitānmuiža–Abelītes 0,00 2,73 D D
Darbnīcas–Damasāni 0,00 1,19 D D
Senči–Pūpoli 0,00 0,43 D D
Ozoliņi–Pētermuiža 0,00 1,06 D D
Dārziņi–Līči 0,00 1,28 D D
Sierotava–Ābelītes 0,00 0,43 D D
Pumpuri–Pīlādži 0,00 0,45 D D
Virši–Dumpāni 0,00 1,58 D D
Bešas –Zalve 0,00 1,42 D D
Vīguļi–Svalbāni–Damasāni 0,00 2,60 D D
Sproģi–Kalnadruvas 0,00 0,28 D D
Sproģu pamatskolas pievedceļš 0,00 0,18 D D
Zalve–Mežmuiža 0,00 1,48 D D
Augstuļi–Dauģi 0,00 1,11 D D
Priedes kapi–Baznīca 0,00 0,58 D D
Puņģi–Lapiņas 0,00 3,58 D D
Eļļuku kalns 0,00 0,58 D D
Ceļš Vērtuži 0,00 0,18 D D
Lūši–Dienvidnieki 0,00 1,014 D D

Kopā pa uzturēšanas klasēm

A klase: 0,00 0,00
B klase: 0,00 0,00
C klase: 0,00 0,00
D klase: 38,99 38,99