Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs 

Licences/ atļaujas numurs 

Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) 

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

no/līdz

Zemes dzīļu izmantošanas veids 

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 

AS “Latvijas valsts meži”

14

Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads

Seces iecirkņa 139. kvartāls

12.06.2019.

21.08.2047.

(grozījumi 2022. gada 17. novembrī ar Aizkraukles novada pašvaldības

domes lēmumu Nr.711, protokols Nr.23)

smilts

12.06.2019.

SIA “Energoterms”

1/2023

“Grants Draudavas”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

Draudavas

01.02.2023.

31.12.2045.

smilts

01.02.2023.

SIA “Ķirpji”

2/2023

“Kaijas 1”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads

Kaijas 1

24.01.2023.

13.09.2047.

smilts-grants, smilts un mālsmilts

24.01.2023.

SIA “K & G”

3/2023

“Kalna Trepāni”, Daudzeses pagasts, Aizkraukles novads

Kalna Trepāni 2008. g.

24.01.2023.

20.11.2047.

Smilts-grants un smilts

 

24.01.2023.