Leons Līdums

Leons Līdums

Domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris

Dainis Vingris

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Andris Zālīis

Andris Zālītis

Domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Miezītis

Aivars Miezītis

Domes deputāts
Einārs Zēbergs

Einārs Zēbergs

Domes deputāts
Elita Kaņepēja

Elita Kaņepēja

Domes deputāte
Aigars Lukss

Aigars Lukss

Domes deputāts
Jānis Sarmis Bajinskis

Jānis Sarmis Bajinskis

Domes deputāts
Uģis Rubenis

Uģis Rubenis

Domes deputāts
Gatis Būtmanis

Gatis Gūtmanis

Domes deputāts
Guntis Libeks

Guntis Libeks

Domes deputāts
Evija Vectirāne

Evija Vectirāne

Domes deputāte
Arvis upīts

Arvis Upīts

Domes deputāts
Uldis dzērve

Uldis Dzērve

Domes deputāts
Zane Romanova

Zane Romanova

Domes deputāte
Ingūna Grandāne

Ingūna Grandāne

Domes deputāte
Dāvis Kalniņš

Dāvis Kalniņš

Domes deputāts
Anita Ostrovska

Anita Ostrovska

Domes deputāte
Jurijs Maškovs

Jurijs Maškovs

Domes deputāts