Izglītības iestāžu nolikumi un pašnovērtējuma ziņojumi

 

Izglītības iestāde

Izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

VIDUSSKOLAS

Aizkraukles novada vidusskola

Nolikums Nr.2021/39 “Aizkraukles novada vidusskolas Nolikums” 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Nolikums Nr.2021/32 “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Nolikums”

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Nolikums Nr.2021/22 “Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Nolikums” 

 

Jaunjelgavas vidusskola

Nolikums Nr.2021/14 “Jaunjelgavas vidusskolas Nolikums” 

 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Nolikums Nr.2021/26 “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Nolikums”

2020-2021

Pļaviņu vidusskola

Nolikums Nr.2021/.. "Pļaviņu vidusskolas nolikums"

 

PAMATSKOLAS

Aizkraukles pagasta sākumskola

 

Bebru pamatskola

Nolikums Nr.2021/19 “Bebru pamatskolas Nolikums” 

 

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Nolikums Nr.2021/21 “Kokneses pamatskolas – attīstības centra Nolikums” 

 

Pērses pamatskola

Nolikums Nr.2021/15 “Pērses sākumskolas Nolikums” 

 

Mazzalves pamatskola

Nolikums Nr.2021/25 “Mazzalves pamatskolas Nolikums” 

 

Daudzeses pamatskola

Nolikums Nr.2021/12 “Daudzeses pamatskolas Nolikums” 

 

Seces pagasta pamatskola

Nolikums Nr.2021/17 “Seces pamatskolas Nolikums” 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

 

 

Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

 

 

Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

 

 

Aizkraukles pagasta pirmsskolas izglītības grupas

 

 

Jaunjelgavas PII "Atvasīte"

 

Jaunjelgavas apv. Daudzeses pag. PII "Čiekuriņš"

Nolikums Nr.2021/11 “Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” Nolikums” 

2020-2021

 

Jaunjelgavas apv. Seces pag. PII "Vasariņa"

Nolikums Nr.2021/16 “Seces pirmsskolas izglītības iestādes “Vasariņa” Nolikums” 

 

Kokneses apv. Bebru pag. PII "Bitīte"

Nolikums Nr.2021/18 “Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” Nolikums” 

2020-2021

Kokneses pamatskolas attīstības centra pirmsskolas izglītības grupas

 

 

Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde "Gundega"

Nolikums Nr.2021/20 “Kokneses pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” Nolikums” 

2020-2021

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

 

 

Neretas apv. PII "Ziediņš"

Nolikums Nr.2021/24 “Neretas pirmsskolas izglītības iestādes "Ziediņš" Nolikums” 

2020-2021

Pērses pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

 

 

Pļaviņu apv.PII "Jumītis"ar filiāli

 

 

 

Pļaviņu apv.PII  "Zīļuks"

 

Pļaviņu apv.PII"Bērziņš"

 

 

Skrīveru PII “Saulēni”

Nolikums Nr.2021/30 “Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Saulēni” Nolikums”

 

Skrīveru PII “Sprīdītis”

Nolikums Nr.2021/31 “Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” Nolikums” 

2020-2021

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SKOLAS

Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skola 

 

 

Aizkraukles Mākslas skola 

 

 

Aizkraukles novada Sporta skola 

 

 

Kokneses Mūzikas skola

Nolikums Nr.2021/23 “Kokneses Mūzikas skolas Nolikums” 

 

Pļaviņu Mākslas skola

Nolikums Nr.2021/28 “Pļaviņu Mākslas skolas Nolikums” 

 

Pļaviņu Mūzikas skola 

Nolikums Nr.2021/29 “Pļaviņu Mūzikas skolas Nolikums” 

 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 

Nolikums Nr.2021/33 “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas Nolikums” 

2020-2021

 

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs

Nolikums Nr.2021/44 “Aizkraukles novada Interešu izglītības centra Nolikums”