Nosaukums Pieņemts Pielikumi
17.02.2022

 

21.04.2022  
19.05.2022  
15.09.2022  
15.09.2022  
15.09.2022  
28.09.2022  
Grozījumi
20.04.2023
 
Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi 16.02.2023

1. pielikums. Lasītāja reģistrācijas iesniegums

2. pielikums. Iesniegums/galvojums

3. pielikums. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi

Noteikumi Nr.2023/7 “Skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā 2023.gadā” 16.03.2023

1. pielikums. Skolēna pieteikums

2. pielikums. Saskaņojums ar vecāku/likumisko pārstāvi