Nosaukums Pieņemts Pielikumi
17.02.2022

 

21.04.2022  
19.05.2022  
15.09.2022  
15.09.2022

 

15.09.2022  
18.01.2024  
Grozījumi
20.04.2023
 
Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi 16.02.2023

1. pielikums. Lasītāja reģistrācijas iesniegums

2. pielikums. Iesniegums/galvojums

3. pielikums. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi

Noteikumi Nr.2023/7 “Skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā 2023.gadā” 16.03.2023

1. pielikums. Skolēna pieteikums

2. pielikums. Saskaņojums ar vecāku/likumisko pārstāvi

Noteikumi Nr.2023/73 “Par portatīvās datortehnikas piešķiršanu izglītojamajiem lietošanas kārtību” 16.11.2023

1. pielikums. Portatīvās datortehnikas sadalījums izglītības iestādēm

2. pielikums. Iesniegums

3. pielikums. Vienošanās par datortehnikas nodošanu izglītības procesa nodrošināšanai

4. pielikums. Pieņemšanas-nodošanas akts

Noteikumi Nr.2023/74 "Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi" 16.11.2023  
Noteikumi Nr.2023/75 "Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 16.11.2023

1. pielikums. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde (pārskata) gadā

2. pielikums. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde (pārskata) gadā

3. pielikums. Budžets

4. pielikums. Investīciju plāns

5. pielikums. Publiskojamā informācija

6. pielikums. Kapitālsabiedrības pārskats par papildus pakalpojumiem (pārskata) gadā

15.02.2024
Noteikumi Nr. 2024/6 "Skolēnu vasaras nodarbinātības organizēšanas kārtība Aizkraukles novada pašvaldībā" 15.02.2024 Pielikums. Skolēna pieteikums
21.03.2024
20.06.2024