Uzņēmēju tikšanās organizē Aizkraukles novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta centrs ar mērķi informēt uzņēmējus par aktualitātēm, veicināt iepazīšanos un savstarpēju sadarbību. Tikšanās ierasti norisinās pie kāda no Aizkraukles novada uzņēmējiem, uzklausot pieredzes stāstus un izaicinājumus. Pasākums norit galvenokārt neformālā gaisotnē, ļaujot brīvāk iepazīties, komunicēt un paust savu viedokli. Tiek pieaicināti arī dažādu atbalsta institūciju pārstāvji un citi Uzņēmējdarbības atbalsta centra sadarbības partneri, kuri informē par uzņēmējus interesējošām aktualitātēm. Uz uzņēmēju tikšanās pasākumiem tiek aicināts ikviens interesents – topošais, esošais uzņēmējs, lauksaimnieks, mājražotājs, amatnieks, kā arī ikviens, kam interesē ar uzņēmējdarbību saistīta informācija.

Par aktuālajām un notikušajām tikšanās reizēm seko līdzi šajā sadaļā!

uzņēmēju tikšanās
uzņēmēju tikšanās
uzņēmēju tikšanās
uzņēmēju tikšanās
Uzņēmēju tikšanās Skrīveros