Jaunatnes iniciatīvu centrs Jaunjelgavā tapis ar Šveices konfederācijas līdzfinansējuma atbalstu. Projekta mērķis ir izveidot vietu, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide, kura veicinātu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu.

Pašlaik Jaunatnes iniciatīvu centra telpas ir izveidojušās par multifunkcionālu centru, kur sev saistošas nodarbes dažādos laikos var atrast ik viens iedzīvotājs.