Kontakti

Komitejas sastāvs:

Uldis Dzērve – priekšsēdētājs,
Arvis Upītis – priekšsēdētāja vietnieks,
Gatis Gūtmanis,
Evija Vectirāne,
Jānis Sarmis Bajinskis,
Aivars Miezītis,
Zane Romanova,
Dāvis Kalniņš,
Didzis Bērziņš,
Anita Ostrovska,
Aigars Lukss.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu izglītības, kultūras un sporta jautājumus Aizkraukles novadā. Komiteja kontrolē novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, mantas apsaimniekošanu.