Kontakti

Darbinieki

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izveidota, lai risinātu izglītības, kultūras un sporta jautājumus Aizkraukles novadā. Komiteja kontrolē novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību, mantas apsaimniekošanu.

Komitejas sastāvs:

Arvis upīts

Arvis Upīts

Komitejas priekšsēdētājs
Anita Ostrovska

Anita Ostrovska

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Gatis Būtmanis

Gatis Gūtmanis

Domes deputāts
Evija Vectirāne

Evija Vectirāne

Domes deputāte
Jānis Sarmis Bajinskis

Jānis Sarmis Bajinskis

Domes deputāts
Aivars Miezītis

Aivars Miezītis

Domes deputāts
Zane Romanova

Zane Romanova

Domes deputāte
Dāvis Kalniņš

Dāvis Kalniņš

Domes deputāts
Ingūna Grandāne

Ingūna Grandāne

Domes deputāte
Aigars Lukss

Aigars Lukss

Domes deputāts
Uldis dzērve

Uldis Dzērve

Domes deputāts