Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Projekta Numurs LL-00132 Projekta programma Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta nosaukums "Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā" Projekta akronīms, saīsinājums “Weekend in…
  Projekta numurs LL-00134 Projekta programma Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta nosaukums "Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot…
  Projekta programma Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs LL-00045 Projekta nosaukums “Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.04.2024.
  Fonds Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Sadarbības iestāde Lauku atbalsta dienests Projekta īstenotājs Aizkraukles novada pašvaldība Mērķis Sekmēt kvalitatīvu jaunaudžu kopšanu, attīstot meža ekosistēmu…
  Projekta programma Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam Projekta numurs LL-00061 Projekta nosaukums "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 31.12.2023. (8 mēneši) Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV) Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība (LV) Aizkraukles novada pašvaldība (LV) Dobeles Pieaugušo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.12.2022.
  Fonds Atveseļošanas fonds Sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Projekta īstenotājs Aizkraukles novada pašvaldība Mērķis Palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku…
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.08.2022.
  ESF
  Projektu atbalsta Eiropas Sociālais fonds 100 procentu apmērā. Projekta kopīgais budžets ir 119 209 eiro.  Projekts tiek īstenots no 2017. gada 13. aprīļa līdz 2023. gada 1. jūnijam. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.08.2022.
  Projekta numurs - 3.3.1.0/20/I/020 Projekta īstenošanas periods no 11.08.2022. līdz 10.12.2023. Projekta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.07.2022.
  ESF
  Aizkraukles novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, pilotprojekta īstenošanas laiks 02.11.2020. …